STYPENDYŚCI PREZESA RADY MINISTRÓW Z ZS

  Z dumą przekazujemy informację otrzymaną od Kuratorium Oświaty w Olsztynie, iż decyzją Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego wszystkie wnioski o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów złożone do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty dla uczniów Zespołu Szkół w Pasłęku zostały rozpatrzone pozytywnie.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymuje uczeń szkoły średniej, który otrzymał promocję z wyróżnieniem,
uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. W roku szkolnym 2021/2022 stypendia za wybitne osiągnięcia edukacyjne osiągnięte w minionym roku szkolnym
otrzymali:
- z klas ponadgimnazjalnych:
- Kozakiewicz Jakub – klasa III b LO, średnia ocen 5.90
- Choma Weronika – klasa IV T, średnia ocen 5.69
- z klas ponadpodstawowych
- Cichocki Michał – klasa II a LO, średnia ocen 5.80
- Korzeniowska Maja – klasa III TC, średnia ocen 5.38
Na szczególne uznanie zasługuje najlepszy uczeń w naszej szkole – Jakub Kozakiewicz. Jest uczniem wszechstronnie uzdolnionym, wykorzystującym swój potencjał intelektualny, o czym świadczą jego sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych:
brał udział w etapie centralnym III Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mózgu, zdobył wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym „Alchemik”, reprezentował województwo warmińsko-mazurskie w Parlamencie Młodych RP, zajął III miejsce w
Szkolnym Konkursie Wiedzy o Zdrowiu, zakwalifikował się również na Campus Polska Przyszłości. Uczeń wzorowo pełnił funkcję przewodniczącego klasy i zastępcy przewodniczącego szkoły, był chorążym pocztu sztandarowego. Angażuje się w życie klasy i
szkoły (m.in. pomoc przy organizacji WOŚP). Jakub jest aktywny, pilny, zawsze przygotowany do zajęć, odznacza się wysoką frekwencją, jest odpowiedzialny, zdyscyplinowany, pomocny i bardzo życzliwy. Stypendyści odebrali dyplomy z rąk Starosty Elbląskiego Macieja Romanowskiego z życzeniami wielu sukcesów i motywacji do podejmowania dalszych wyzwań. Serdecznie
gratulujemy wyjątkowo zdolnym i pracowitym stypendystom, ich rodzicom i nauczycielom.