Konkurs „MULTIMEDIALNIE O MOIM ZAWODZIE”

  Dnia 20 grudnia 2021 r. w Zespole Szkół w Pasłęku odbyło się podsumowanie konkursu „MULTIMEDIALNIE O MOIM ZAWODZIE” organizowanego w ramach projektu PWSZ w Elblągu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi!”.

  W etapie powiatowym I miejsce zajęła Weronika Choma uczennica IV klasy Technikum Nr 1 w Pasłęku w zawodzie technik organizacji reklamy, II miejsce Wiktoria Basarab uczennica IV klasy Technikum Nr 1 w Pasłęku w zawodzie technik hotelarstwa. Wcześniej w szkole przeprowadzono etap szkolny, w którym wyróżniono również prace Darii Kozłowskiej z II klasy i Weroniki Chałupa z III klasy kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa.

  W konkursie uczestniczyli uczniowie uczęszczający do szkół kształcących w zawodach, biorących  udział w projekcie Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi z terenu powiatu elbląskiego. Konkurs polegał na samodzielnym wykonaniu przez ucznia prezentacji multimedialnej o zawodzie, w którym się kształci. Głównym celem było wywołanie u uczniów refleksji na temat własnej kariery zawodowej, kształtowanie wyobraźni i kreatywności uczniów dotyczącej przyszłości zawodowej oraz doskonalenie wykorzystywania w praktyce technologii informacyjnej.

1.Prezentacja Wiktorii Basarab