Pożegnanie Stanisława Paździora

  24 grudnia 2021 r. dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci wieloletniego nauczyciela historii naszej szkoły pana Stanisława Paździora. Poniżej zamieszczamy biogram, w którym prezentujemy najważniejsze fakty z jego ścieżki zawodowej oraz działalności społecznej.

  Stanisław Jan Paździor urodził się 3 kwietnia 1937 r. w Grudziądzu jako syn Jana i Franciszki z domu Ruczyńskiej. W 1955 r. ukończył II Liceum Ogólnokształcące w Grudziądzu, a w 1960 r. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, uzyskując tytuł magistra historii. W tym samym roku rozpoczął pracę w Liceum Ogólnokształcącym w Pasłęku. W ciągu całej kariery zawodowej uczył nie tylko historii, ale także wiedzy o społeczeństwie (dawniej pod nazwą propedeutyki nauki o społeczeństwie) czy przysposobienia do życia w rodzinie. W 1961 r. poślubił Anielę Hoffmannównę, z którą miał troje dzieci: Anielę, Bogumiła i Katarzynę. W 1972 r. uzyskał tytuł profesora szkoły średniej. W 1983 r. ukończył Studium Podyplomowe Historii Uniwersytetu Gdańskiego. Na swoim koncie miał wiele odznaczeń i wyróżnień: Srebrny Krzyż Zasługi (1971), Srebrną Odznakę Honorową „Zasłużonym dla Warmii i Mazur” (1967), Odznakę Honorową „Pojezierza” (1968), Nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania II Stopnia (1973), Nagrodę Kuratora Oświaty i Wychowania w Elblągu (1977), Złoty Krzyż Zasługi (1981), Złotą Odznakę Honorową „Zasłużony Popularyzator Wiedzy Towarzystwa Wiedzy Powszechnej” (1985), Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Województwa Elbląskiego” (1986), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1987), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1988). Na emeryturę przeszedł w 1991 r., jednak pracował nadal do 2000 r. Pełnił funkcję wychowawcy internatu i był wychowawcą absolwentów z roczników: 1963 (XI), 1967 (XI A), 1972 (IV C), 1973 (IV B), 1978 (IV A), 1984 (IV A), 1988 (IV A) i 1992 (IV C). Oprócz pracy nauczycielskiej Stanisław Paździor oddawał się także sprawom publicznym. Do 1975 r. był kilka kadencji radnym Powiatowej Rady Narodowej w Pasłęku, od 1990 r. do 2014 r. był wieloletnim radnym Rady Miejskiej w Pasłęku i jej przewodniczącym, za wyjątkiem lat 1998-2002, kiedy służył społeczeństwu jako radny Powiatu Elbląskiego. W 2001 r. został Honorowym Obywatelem Miasta i Gminy Pasłęk. Publikował artykuły o Pasłęku w czasopiśmie „Warmia i Mazury” oraz gazecie lokalnej „Tęcza”, był współautorem monografii Pasłęka „Pasłęk z dziejów miasta i okolic 1297-1997”. Za swoją działalność na rzecz społeczności lokalnej otrzymał kolejne wyróżnienia: Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2005), Honorową Odznakę „Za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego” (2013), Odznakę Honorową „Zasłużony dla Powiatu Elbląskiego” (2015). Zmarł 24 grudnia 2021 r. i został pochowany na nowym cmentarzu w Pasłęku.

                      Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i cała społeczność Zespołu Szkół w Pasłęku składają cześć Jego pamięci.