MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY OHP W PASŁĘKU OGŁASZA!

Kurs operatora koparki jednonaczyniowej kl. III
Organizator kursu – MCK Pasłęk
Termin – czerwiec lipiec 2022 roku
Miejsce kursu – Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Radomiu
Kurs jest bezpłatny. Dojazd oraz powrót z kursu zapewnia firma szkoleniowa. Praktyczne zajęcia z
kursu odbywać się będą w Radomiu, gdzie młodzież otrzyma bezpłatne zakwaterowanie oraz
wyżywienie.

Rodzaj zaświadczenia / innego dokumentu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji lub uprawnień,
informacja o egzaminie zewnętrznym
Po ukończeniu kursu młodzież otrzyma zaświadczenie zgodnie z obowiązującym wzorem MEN,
książeczkę operatora potwierdzającą zdobycie uprawnień wydaną prze Instytut Mechanizacji
Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Egzamin zewnętrzny odbędzie się przed Instytutem
Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.
Wymagania wobec kandydatów do szkolenia
Młodzież w wieku 18-25 lat – 10 osób
Liczba godzin
134

                                                                                                              Pośrednik pracy – Aleksandra Stasiak
                                                                                                              Doradca zawodowy - Justyna Andrzejewska