Wyniki egzaminów zawodowych w Zespole Szkół w Pasłęku z sesji ZIMA 2023

   W styczniu uczniowie najstarszych klas technikalnych złożyli egzamin zawodowy. Zdający musieli udowodnić, że w trakcie nauki zdobyli potrzebną wiedzę i umiejętności,
które będą niezbędne do wykonywania danego zawodu. W sesji zimowej do egzaminu przystąpiło 44 uczniów klas IV Technikum: 9 uczniów w zawodzie technik hotelarstwa, 22 uczniów w zawodzie technik logistyk i 13 uczniów w zawodzie technik reklamy.

  W piątek 14 kwietnia otrzymaliśmy wyniki egzaminu. Cieszymy się z wysokiej zdawalności. 

  Uczniowie klasy IV Technikum w zawodzie technik hotelarstwa zasługują na wyróżnienie, ponieważ osiągnęli wynik wyższy niż średnia województwa. Uczniowie, którzy uzyskali wysokie noty z obu części egzaminu to: Martyna Bajgot-94%, Iga Niska i Zuzanna Żmijewska-91% oraz Justyna Smorągiewicz-90% .

   Gratulacje należą się również uczniom zdającym egzamin w zawodzie technik logistyk. Najwyższe wyniki w tym zawodzie uzyskali Konrad Wojtkun-93%, Justyna Tomaszewska-91%, Kacper Wasilewski i Mateusz Żebrowski-90% . 

   W zawodzie technik reklamy najwyższe wynik z obu części egzaminu uzyskali: Michał Bereżański 99%, Medard Głowacki i Patrycja Kordala-91% oraz Sebastian Wiśniewski-90%. Gratulujemy uczniom wysokich wyników, ale także nauczycielom przedmiotów zawodowych, którzy z wielkim zaangażowaniem przygotowują swoich podopiecznych do egzaminów. Młodzież, która wybiera technikum w ZS ma konkretny cel-chce zdobyć zawód, który w przyszłości zapewni zatrudnienie. Bardzo dobre wyniki egzaminów świadczą o tym, że absolwenci kończąc szkołę, będą świetnymi fachowcami.