Termomodernizacja Zespołu Szkół w Pasłęku

   02 czerwca 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Elblągu miało miejsce podpisanie umowy na roboty budowlane w ramach projektu pn. „Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku”. Wykonawcą przedsięwzięcia będzie Przedsiębiorstwo budowlano-montażowe Elzambud Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu. Umowa została podpisana przez Starostę Elbląskiego Pana Macieja Romanowskiego, Wicestarostę Pana Ryszarda Zająca, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani Sabiny Knifki. 

  Umowę ze strony Wykonawcy podpisał Prezes Zarządu Pan Piotr Boryszewski i Wiceprezes Pan Dariusz Urbański. Całkowity koszt zadania wynosi 17.187.369,56 zł. Powiat Elbląski uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Edycja 2.

  Inwestycja obejmuje termomodernizację starego i nowego skrzydła budynku szkoły oraz termomodernizację wraz z rozbudową i przebudową hali sportowej w Zespole Szkół w Pasłęku. W ramach tego zadania odbędzie się m.in. modernizacja systemu grzewczego oraz cwu, docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu, wymiana stolarki okiennej, wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne, modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej na auli, budowa szybu windowego oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej. Wykonanie kompletnej termomodernizacji poprawi poziom efektywności energetycznej i przyczyni się do ochrony jakości powietrza.

  Wykonawca w ciągu 7 dni od podpisania umowy przedstawi harmonogram rzeczowo-finansowy. Prawdopodobnie pierwsze prace termomodernizacyjne rozpoczną się od budynku szkoły a termomodernizacja i przebudowa hali sportowej obejmie rok szkolny 2024/2025.