POCZET SZTANDAROWY

         Sztandar Szkoły jest dla społeczności szkolnej symbolem Polski - Narodu - Ziemi, ale i symbolem Małej Ojczyzny jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko. Dlatego każda uroczystość z udziałem sztandaru wymaga zarówno powagi zachowania jak i właściwych postaw jego poszanowania.

      Reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja uczniowska w szkole - jedno z najważniejszych wyróżnień, na jakie może zasłużyć uczeń. W jego składzie winni znajdować się uczniowie o nienagannej postawie i godni takiego zaszczytu.

W tym roku szkolnym (2021/2022) poczet sztandarowy naszej szkoły mają zaszczyt reprezentować następujący uczniowie:


Igarnitur:
Chorąży: Jakub Kozakiewiczkl. IIIB LO,

Asysta: Aleksandra Kołosowskakl. III B LO, Magdalena Rogalska kl. III A LO


II garnitur:
Chorąży: Nikodem Trochimiuk kl. III A LO,

Asysta: Aleksandra Nożewska kl. III B LO, Alicja Kowalczyk kl. III A LO