Nagroda Ministra Edukacji i Nauki dla dyrektora Zespołu Szkół

 Pani Elżbieta Wasiuk – dyrektor Zespołu Szkół w Pasłęku w dniu 25.10.2021 r. odebrała nagrodę Ministra Edukacji i Nauki za rzetelną pracę dydaktyczno-wychowawczą. Uroczystość odbyła się w trakcie wizyty w Olsztynie premiera Mateusza Morawieckiego i wicepremiera i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Nagrody wręczył Wiceminister Edukacji i Nauki Dariusz Piontkowski, który podkreślał, że to wielkie wyróżnienie i docenienie wieloletniej pracy na rzecz wychowanków.

 Dodał, że cieszy się, że trafia ona również do rąk pedagogów z małych miejscowości. Często są to szkoły zbiorcze uczące dzieci dowożone z różnych miejscowości. Często są tam problemy finansowe więc warto docenić dyrektorów i nauczycieli tych szkół, którzy wkładają ogromny wysiłek, aby także i tam wychować dobrych, polskich obywateli, dobrych patriotów, i przygotować ich do dorosłego życia.

 Przyznana nagroda to też dowód uznania za podejmowane działania organizacyjne oraz wdrażane rozwiązania edukacyjne i wychowawcze na rzecz uczniów kierowanej szkoły. Na wysoką ocenę tej pracy wpłynęło też aktywne zaangażowanie w projekty oświatowe o zasięgu ponadlokalnym oraz współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym.

 Gratulujemy uzyskanej nagrody, a także życzymy dużo zdrowia, sił i nieustającego entuzjazmu, które pozwolą na realizację kolejnych projektów edukacyjnych służących wszechstronnemu rozwojowi młodzieży oraz podnoszenie poziomu nauczania.

                                                                                                                                    info:ZS