Podsumowanie projektu „Inwestycja w przyszłość – drogą do kariery”

W ramach projektu „Inwestycja w przyszłość – drogą do kariery”, uczniowie klas branżowych z Zespołu Szkół w Pasłęku, w dniach od 26 września do 16 października br. odbyli staż w hiszpańskiej Ubedzie, doskonaląc swoje umiejętności zawodowe w miejscowych sklepach i salonach fryzjerskich. Uczestnicy projektu podwyższyli kwalifikacje zawodowe, przełamali nieśmiałość i otworzyli się na innych ludzi, uświadomili sobie, że nauka języków obcych jest niezwykle ważna.

5 listopada 2021r. w auli Zespołu Szkół w Pasłęku odbyło się uroczyste podsumowanie projektu, na którym Zastępca Wojewódzkiego Komendanta p. Paweł Kowszyński oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Pasłęku p. Elżbieta Wasiuk wręczyli uczestnikom stażu Europass – Mobilność i certyfikaty językowe - dokumenty, które wyróżnią naszych uczniów na zawodowej ścieżce. Podczas podsumowania młodzież opowiedziała o swoich wrażeniach, doświadczeniach i kompetencjach zdobytych podczas pobytu w Hiszpanii.

Projekt „Inwestycja w przyszłość – drogą do kariery” realizowany jest w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” z Europejskiego Funduszu Społecznego.