Erasmus+ w ZS Pasłęk

  W dniach 21.03.2022r.-25.03.2022r. W Zespole Szkół w Pasłęku odbyło się pierwsze spotkanie młodzieży biorącej udział w międzynarodowym projekcie Erasmus+ pt. : „Think outside the box, think outside the trash, let's recycle”. Celem projektu jest kształtowanie poczucia odpowiedzialności za otaczające środowisko, znaczenie czystego powietrza dla zdrowia ludzi,
popularyzacja praktyk ekologicznych, zachęcanie do recyklingu, świadome podejście do korzystania z naturalnych zasobów środowiska.

  Naszą szkołę odwiedzili uczniowie szkół ponadpodstawowych z Tunezji i Francji, a zdalnie uczestniczyli w spotkaniu partnerzy z Włoch.
Podczas tygodnia wspólnych zajęć młodzież brała udział w warsztatach recyklingowych, organizowanych przez partnera projektu - Dom pod Cisem w Elblągu, warsztatach nagrywania podcastów we współpracy z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Elblągu, poznała ścieżkę
edukacyjną parku leśnego Bażantarnia. Program spotkania uzupełniły liczne zajęcia interkulturowe przeprowadzone w Zespole Szkół w Pasłęku. Wspólnie spędzony czas sprzyjał nawiązaniu przyjaźni, co ułatwi zdalną współpracę partnerów projektu do kolejnego spotkania, które nastąpi w marcu 2023r. W ostatnim dniu zajęć uczestnicy projektu dokonali ewaluacji podjętych działań oraz wzięli udział w charytatywnym kiermaszu ciast i koncercie: „Solidarni z Ukrainą”