Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w Zespole Szkół w Pasłęku.

  Edukacja zawodowa tegorocznych abiturientów technikum zakończyła się kolejnym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, który został przeprowadzony w styczniu tego roku. W Zespole Szkół do egzaminu  przystąpiło 35 uczniów w zawodach: technik hotelarstwa, technik logistyk i technik organizacji reklamy.

  Dnia 7 kwietnia 28 uczniów klasy IV Technikum otrzymało świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Egzamin składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Aby zdać egzamin należało otrzymać min. 50% procent z części teoretycznej i minimum 50% z części praktycznej.
  Najwyższą zdawalność uzyskaliśmy w zawodzie technik organizacji reklamy - 92%, równa z wynikami wojewódzkimi. Na szczególne wyróżnienie zasługuje dwóch uczniów, którzy uzyskali maksymalną liczbę punktów z części praktycznej: Piotr Sylwanowicz i Emil Skalij.  Ponadto ośmiu uczniów zdało egzamin na więcej niż 90%. Paweł Sacewicz, Dominik Ziemak -97%, Weronika Choma, Jakub Grodzki -96%, Klaudia Bereżańska - 95%, Wiktoria Dobrowolska -94%; Jakub Fedak - 93%, Amelia Misiurek - 92%.
  Wysokie wyniki uzyskali także uczniowie w zawodzie technik logistyk. Zdawalność wyniosła 80% i jest wyższa od zdawalności w województwie (78,6%). Trzech uczniów zdało egzamin praktyczny na poziomie 90% i wyżej, a sześciu uczniów uzyskało wysokie noty powyżej 80%. Na wyróżnienie zasługują: Emilia Październik -96%, Alan Lender -92%,  Bartosz Kordala -90% , Julia Czyżów - 88% oraz Emilia Sowińska, Damian Żebrowski, Nikodem Pielech, Sylwester Kałdonek,  i Dominik Jankowski - powyżej 80%.
  Trochę niższe wyniki osiągnęli w tym roku hotelarze, zdawalność w tym zawodzie w części pisemnej wynosi 100 %, ale w części praktycznej 3 osobom zabrakło dosłownie 3 % do wymaganego minimum. Jednak i tu na wyróżnienie zasługuje 5 uczennic, które otrzymały  wysokie  noty: Wiktoria Basarab, Weronika Kozłowska - 85%, Weronika Kucej - 84%, Wiktoria Małodzińska - 83% i Karol Kozłowski - 81%.
  Zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, w ZS w Pasłęku wyniosła 80% i jest wyższa od zdawalności w powiecie i w województwie (73,1%), co stawia naszą szkolę w ścisłej czołówce województwa warmińsko-mazurskiego. (w Rankingu Perspektyw: 4 m. w 2019, 7 m. w 2021).
  Gratulujemy uczniom, ale także nauczycielom  przedmiotów zawodowych, którzy z wielkim zaangażowaniem przygotowują swoich podopiecznych do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.