A po lekcjach do kina

W środę 5 października uczniowie klas 1a, 1b, 2b, 3a, 4e oraz 4tb wzięli udział w projekcji filmu pt. „Orlęta. Grodno ‘39”. W pierwszych kadrach poznajemy Grodno i społeczność miasta tuż przed wybuchem wojny. Mieszkańcy to głównie Polacy, ale i Białorusini, Żydzi, czy
Litwini, osoby o różnych poglądach politycznych od zwolenników komunizmu po faszyzujących działaczy ONR.

 Bohaterowie obrazu to uczniowie Leoś (syn zasymilowanego Żyda), Ewelina i Tadek, przygotowujący przedstawienie na podstawie „Krzyżaków” Sienkiewicza. W ich codzienność brutalnie wkrada się wojna, kiedy 1 września ich szkoła zostaje zbombardowania, tym samym kończy się czas dzieciństwa. Zgodnie z zawartym wcześniej układem niemiecko–radzieckim (pakt Ribbentrop-Mołotow) 17 września w granice Polski wkroczyła Armia Czerwona. Jej celem jest m.in. zdobycie Grodna. Mieszkańcy, młodzież przez trzy dni wspierają polskie wojsko broniące miasta. Kiedy wkraczają wojska radzieckie, bez litości mordują obrońców, w tym uczniów i harcerzy.

 Projekcja filmu jest inspiracją do rozmowy nt. wydarzeń II wojny światowej. Jednocześnie zachęcamy uczniów do udziału w konkursie - zadaniem będzie wykonanie pracy plastycznej w formacie A3, w dowolnej technice (np. rysunek, malarstwo grafika) stanowiącej własną, autorską interpretację plakatu do filmu „Orlęta. Grodno '39". Celem konkursu jest upamiętnienie wiedzy o Orlętach Grodzieńskich oraz wzbudzanie refleksji nakierowanej na wartości patriotyczne i tożsamościowe dzieci i młodzieży po obejrzeniu filmu. Prace można składać w gabinecie nr 4 i nr 1.