Wyróżnieni nauczyciele z Zespołu Szkół w Pasłęku

  Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkół w Pasłęku trwały w tym roku szkolnym wyjątkowo długo. Rozpoczęły się w czwartek 13 października uroczystym apelem, a zakończyły we wtorek 18 października uroczystością wręczenia medali i odznaczeń w Elblągu. Tradycji stało się zadość i apel szkolny odbył się w obecności zacnych gości – starosty elbląskiego Macieja Romanowskiego, burmistrza Pasłęka Wiesława Śniecikowskiego i wiceprzewodniczącej Rady Rodziców Joanny Domerackiej.

 Wszyscy zaproszeni goście wyrażali swoją wdzięczność dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi za pracę na rzecz oświaty. Starosta Maciej Romanowski wręczył dwie nagrody wyróżniającym się nauczycielom – nauczycielce języka angielskiego Sylwii Janiszewskiej oraz nauczycielce biologii Marcie Puławskiej. Burmistrz Pasłęka Wiesław Śniecikowski podziękował natomiast szczególnie trzem nauczycielom szkoły, którzy angażują się społecznie na rzecz mieszkańców miasta i gminy Pasłęk – Mariuszowi Ficakowi, Tomaszowi Tuniewiczowi oraz Tomaszowi Rozenbajgierowi. Dyrektor szkoły Elżbieta Wasiuk podziękowała za obecność na apelu emerytowanym nauczycielom szkoły z byłym dyrektorem Edwardem Skalijem i wicedyrektor Jadwigą Seroką na czele. Oprócz słów podziękowań, wręczyła także nagrody niektórym członkom kadry pedagogicznej oraz administracji i obsługi szkoły. Część artystyczną przygotowała klasa II A LO, która pod kierunkiem wychowawczyni Sylwii Janiszewskiej, zaprezentowała w humorystyczny sposób posiedzenie rady pedagogicznej. Długi weekend część pracowników szkoły świętowała na wycieczce w Łodzi, natomiast ostatnim etapem uroczystości było wręczenie medali i odznaczeń, które odbyło się 18 października w Elblągu. Postanowieniem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, a na wniosek ministra edukacji i nauki wyróżnieni zostali: brązowym krzyżem zasługi – Jacek Matukiewicz, medalem złotym za długoletnią służbę – Aleksandra Szymańska i Bogdan Szymański, medalem srebrnym za długoletnią służbę – Anna Chwaszcz, Oksana Mazuryk i Agnieszka Wojczys, medalem brązowym za długoletnią służbę – Dorota Dragan, Joanna Majewska i Anna Marek-Cytrycka. Z kolei najwyższe odznaczenie resortowe, czyli Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, odebrali: Marzena Konupek, Aleksandra Szymańska, Bogdan Szymański, Tomasz Rozenbajgier i Stefan Wasiuk. Na końcu należy również nadmienić, iż uczniowie Zespołu Szkół w Pasłęku z Samorządem Szkolnym na czele również pamiętali o swoich nauczycielach, którym składali życzenia i wręczali drobne upominki. Grono Pedagogiczne dziękuje wszystkim za ciepłe słowa kierowane pod adresem naszej grupy zawodowej, zrozumienie naszych potrzeb i docenienie trudnej pracy, jaką każdego dnia wykonujemy na rzecz młodego pokolenia.

 

Info: ZS Pasłęk