Szanowni Państwo! Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele, Wychowawcy!

Starostwo Powiatowe w Elblągu     
        Zespół Szkół w Pasłęku

    

 

      W imieniu Dyrekcji Zespołu Szkół w Pasłęku mamy przyjemność poinformować Państwa o organizowanej w bieżącym       roku  szkolnym XIX Edycji Powiatowego Konkursu Piosenki Obcej pod honorowym patronatem Starosty Elbląskiego pana Macieja Romanowskiego. Konkurs odbędzie się 17 listopada w auli Zespołu Szkół w Pasłęku i skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy VI-VIII) oraz szkół ponadpodstawowych. Szczegóły znajdziecie Państwo w dołączonym regulaminie.

REGULAMIN KONKURSU

 Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez Zarząd Powiatu w Elblągu oraz Radę Rodziców przy ZS. Zachęcamy Państwa  do rozpowszechnienia konkursu wśród uczniów Państwa szkoły. W tym celu prosimy wykorzystać dołączony regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszenia i zgodą na wykorzystanie danych osobowych.

       Zachęcamy do wspierania młodych talentów i oczekujemy na Państwa zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 listopada 2022 r.

 

                                                                       Z wyrazami szacunku:                              

                                                                   Komitet Organizacyjny XIX PKPO