Debata Oksfordzka z udziałem uczniów Zespołu Szkół

 08.03.2023 r. uczniowie klasy 3a LO uczestniczyli w niecodziennym wydarzeniu, jakim była debata oksfordzka. Organizatorem debaty, która odbyła się w Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym, był Związek Miast Polskich.

Uczestnikami natomiast byli uczniowie szkół ponadpodstawowych powiatu elbląskiego oraz IV LO w Elblągu. Naszą szkołę reprezentowali Szymon Brydziński oraz Piotr Błędzki.

Zadaniem młodzieży było obronienie lub obalenie dosyć kontrowersyjnej tezy: „Żuławy nie są dobrym miejscem do życia”. Każdy z uczestników w ciągu trzyminutowego wystąpienia miał przedstawić stanowisko swojej strony i poprzeć je merytorycznymi argumentami. Utrudnieniem dla debatujących był fakt, że wylosowali oni stronę debaty na godzinę przed spotkaniem. Musieli zatem być przygotowani na argumentację zarówno propozycji, jak i opozycji oraz umieć obronić argumenty, z którymi w rzeczywistości nie musieli się zgadzać.

 Należy podkreślić, że przedstawiciele naszej szkoły świetnie wypadli - byli bardzo dobrze przygotowani i okazali się świetnymi mówcami, na co uwagę zwróciła prowadząca debatę Marszałkini p. Wiesława Kwiatkowska. Wśród publiczności oprócz młodzieży szkolnej i nauczycieli obecne były również władze powiatu w osobach: wicestarosta Ryszard Zając, przewodnicząca Rady Powiatu Genowefa Kwoczek oraz przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszłkowskiego i Powiatowego Urzędu Pracy. Tak więc dla uczestników było to niewątpliwie bardzo tremujące wyzwanie, ale jednocześnie niezwykle cenne doświadczenie.