Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Poznaj Polskę

Poznaj Polskę

Poznaj Polskę

 

  Zespół Szkół w Pasłęku otrzymał wsparcie finansowe w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Poznaj Polskę", realizowanego w ramach programu "Polski Ład” w kwocie 35.000,00zł:

  • 20.000,00zł dla Liceum Ogólnokształcącego,
  • 10.000,00zł dla Technikum,
  • 5.000,00zł dla Branżowej Szkoły I Stopnia.

  Wkład własny finansowy w realizację zadania wyniesie 8.750,00 zł, który w połowie pokryje Powiat Elbląski a w połowie pochodzić będzie z wpłat rodziców. Całkowity koszt zadania wyniesie 43.750,00 zł.

  Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie szkoły w realizacji wycieczek szkolnych mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

W ramach realizacji zadania uczniowie naszej szkoły będą uczestniczyć będą w czterech wycieczkach:

 

Szkoła

Czas trwania

Kierunek

Zwiedzane obiekty

1

I Liceum Ogólnokształcące

3-dniowa

Warszawa

-   Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencja Królów Rzeczypospolitej,

-   Muzeum Niepodległości. Oddział X Pawilonu,

-   Muzeum Niepodległości. Mauzoleum Walk i Męczeństwa,

-   Muzeum Niepodległości. Muzeum Więzienia Pawiak,

-   Autentyczny fragment Muru Getta Warszawskiego,

-   Muzeum Narodowe w Warszawie

2

I Liceum Ogólnokształcące

1-dniowa

Warszawa

-   Muzeum Powstania Warszawskiego

-   Historyczny zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem;

3

Technikum Nr 1

2-dniowa

Warszawa

-   Centrum Nauki Kopernik,

-   Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie,

-   Muzeum  Neonów,

-   Autentyczny fragment muru Getta Warszawskiego

4

BS

1-dniowa

Toruń

-    Centrum Popularyzacji Kosmosu „Planetarium- Toruń”,

-    Muzeum Okręgowe w Toruniu