Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Przetargi

Przetargi

Opublikowano dnia 04.07.2023 r.

  1) Protokół końcowy

Opublikowano dnia 31.05.2023 r.

  1)INFORMACJA O WYBORZE  OFERTY 31.05.2023/pdf/.

Opublikowano dnia 27.04.2023 r.

  1)INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 27.04.2023/pdf/.

Opublikowano dnia 27.04.2023 r.

  1) Informacja o kwocie termomodernizacja/pdf/.

Opublikowano dnia 21.04.2023 r.

  1) Odpowiedź dnia 21.04.2023 r.

  2) PT_K_03

 Opublikowano dnia 19.04.2023 r

  1) Odpowieź dnia 19.04.2023 r.

  2) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 19.04.2023 /pdf/.

  3) SWZ zmieniona treść 19.04.2023/pdf/.

Opublikowano dnia 13.04.2023 r.

  1) Odpowiedź dnia 13.04.2023 r./pdf/.

  2) Załącznik nr 9 A Zadanie A - termomodernizacja bud. ZS przedmiar instalacja CO branża sanitarna (rewizja)/pdf/.

  3) Załącznik nr 9 B Zadanie B - termomodernizacja sala sportowa - Przedmiar - branża sanitarna (rewizja)/pdf/.

  4) SWZ zmieniona treść 13.04.2023/pdf/.

 5) Załącznik nr 2 do SWZ Oferta zmieniona treść 13.04.2023/doc/.

Opublikowano dnia 11.04.2023 r.

1) Ogloszenie o zmianie ogłoszenia 11.04.2023 /pdf/.

2) SWZ zmieniona treść 11.04.2023 /pdf/.

3) Odpowiedź dnia 11.04.2023 r./pdf/.

Opublikowano dnia 06.04.2023 r.

1) Ogloszenie o zmianie ogłoszenia 06.04.2023.pdf

2) Informacja o zmianie treści SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu/pdf/.

3) SWZ zmieniona treść 06.04.2023/pdf/.

4) Załącznik nr 2 do SWZ Oferta zmieniona treść 06.04.2023.dcox

5) Załącznik Nr 9 C Zadanie C - zewnętrzny szyb dźwigu osobowego - Przedmiar - branża architektura, konstrukcja - rew1. pdf

6) Załącznik Nr 9 C Zadanie C - zewnętrzny szyb dźwigu osobowego - Przedmiar - branża elektryczna - Rew1/pdf/.

7) Załącznik Nr 10 C Zadanie C - zewnętrzny szyb dźwigu osobowego - Specyfikacja techniczna rolet wewnętrznych sterowanych elektrycznie. pdf

8) Załącznik Nr 10 C Zadanie C - zewnętrzny szyb dźwigu osobowego - rys - P_E_02_Rew_1/pdf/.

9) Załącznik Nr 10 C Zadanie C - zewnętrzny szyb dźwigu osobowego - rys - P_E_08_Rew_1/pdf/.

10) Załącznik Nr 10 C Zadanie C - zewnętrzny szyb dźwigu osobowego PAB-04-R-Rzut II piętra - Rew. 1/pdf/.

 

 

Opublikowano dnia 03.04.2023 r.

Odpowiedź dnia 03.04.2023 r.

 

Opublikowano dnia 17.03.2023 r.

Odpowiedź dnia 17.03.2023 r.

 

Opublikowano dnia 15.03.2023 r.

1.Zmiana treści ogłoszenia

2.Zmieniona treść specyfikacji warunków zamówienia

 

Opublikowano dnia 10.03.2023 r.

1. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

2. Załączniki do dokumentacji projektowej

3. Ogłoszenie i załączniki do SWZ:

 - ogłoszenie

 - SWZ

 - Załącznik nr 1 do SWZ, wzór umowy

 - Załącznik nr 2 do SWZ, oferta.

 - Załącznik nr 3 do SWZ, oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy

 - Załącznik nr 4 do SWZ, oświadczenie o przynależności bądź nie do grupy kapitałowej (2)

 - Załącznik nr 5 do SWZ, wykaz wykonanych robót

 - Załącznik nr 6 do SWZ, wykaz osób

 - Załącznik nr 7 do SWZ, zobowiązanie do udostępnienia wiedzy i doświadczenia

 - Załącznik nr 8 do SWZ, oświadczenie wykonawców wspólne

 

Opublikowano 2023 r.

I. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023