header image
AKTUALNOŚCI arrow PROJEKTY UNIJNE arrow Fundamenty zawodowca – kursy, szkolenia, staże
Fundamenty zawodowca – kursy, szkolenia, staże
Fundamenty zawodowca - kursy, szkolenia, staże Drukuj
czwartek, 18 marca 2021
Code

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Fundamenty zawodowca - kursy, szkolenia, staże Drukuj
poniedziałek, 15 marca 2021
Code

Tytuł projektu: Fundamenty zawodowca – kursy, szkolenia, staże
Numer projektu: RPWM.02.04.01-28-0041/19
Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki
Działanie 2.4: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego
Poddziałanie 2.4.1: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe

Krótki opis projektu:

Za główny cel projektu przyjęto przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry średniego szczebla do pracy w sektorze turystyki-przedsiębiorczych, kreatywnych, mobilnych na rynku. Profesjonalnie przygotowani pracownicy w branży turystycznej przyczynią się do zrealizowania celu strat „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020”: Wzrostu konkurencyjności województwa warmińsko-mazurskiego.

CEL PROJEKTU - podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół w Pasłęku wśród 40 uczniów w zawodach: technik hotelarstwa, technik logistyk, technik organizacji reklamy poprzez diagnozowanie uczniów, podniesienie umiejętności uniwersalnych i kompetencji kluczowych (matematycznych, językowych, przedsiębiorczości z ICT), kwalifikacji zawodowych poprzez organizację kursów, staży we współpracy z lokalnymi pracodawcami oraz podniesienie umiejętności uniwersalnych i kwalifikacji zawodowych wśród 6 nauczycieli poprzez realizację staży, kursów, szkoleń w okresie 01.09.2019 - 31.12.2020.

GRUPA DOCELOWA: 40 uczniów: technik hotelarstwa (16u), logistyk (16u), organizacji reklamy (8u) oraz 6 nauczycieli zawodu.

EFEKTY: w wyniku realizacji projektu uczniowie i nauczyciele podniosą kompetencje i kwalifikacje zawodowe i miękkie umiejętności pracownicze, podniosą umiejętności praktyczne w wybranym zawodzie, zacieśni się współpraca szkoły z pracodawcami.

ZADANIA realizowane w ramach projektu:
UCZNIOWIE:
1) indywidualna diagnoza pod kątem uzupełnienia ich kwalifikacji i umiejętności zawod oraz kompetencji miękkich ułatwiających wejście na rynek pracy
2) wyposażenie ucznia w dodatkowe kompetencje uniwersalne i kwalifikacje zawodowe (kursy i szkolenia)
3) staże
4) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

NAUCZYCIELE kształcenia zawodowego
1) KURSY - w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych
2) staże z kierunków związanych z danym kształceniem
3) szkolenia z zastosowania innowacyjnych metod nauczania +TIK

Staże zawodowe dla nauczycieli Technikum Drukuj
piątek, 31 lipca 2020
Code

Tytuł projektu: Fundamenty zawodowca – kursy, szkolenia, staże
Numer projektu: RPWM.02.04.01-28-0041/19
Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki
Działanie 2.4: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego
Poddziałanie 2.4.1: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe.

Głównym wyznacznikiem jakości kształcenia w zakresie przedmiotów zawodowych jest poziom kwalifikacji kadry nauczycielskiej. Edukacja zawodowa i jej efekty są nierozerwalnie związane z gospodarką. Bardzo ważne są relacje, które między nimi zachodzą. Jednocześnie warunki, w jakich funkcjonuje gospodarka i działające w jej ramach przedsiębiorstwa, ulegają ciągłym i nieustającym zmianom (ekonomicznym, technicznym, technologicznym).

Czytaj całość...
Grafika komputerowa Drukuj
czwartek, 09 lipca 2020
Code

grafika-komputerowa
grafika komputerowa
W dniach od 30 czerwca do 08 lipca 2020 r. 2 nauczycieli uczestniczyło w kursie grafiki komputerowej w ramach projektu „Fundamenty zawodowca – kursy, szkolenia, staże” (8 godz.). Program kursu obejmował praktyczną naukę obsługi programów będących standardami jeśli chodzi o projektowanie i obróbkę grafiki wektorowej i rastrowej – Adobe PHOTOSHOP, Adobe Illustrator i Corel DRAW!

Czytaj całość...
Płatne staże zawodowe dla Technikum Drukuj
piątek, 26 czerwca 2020
Code

Tytuł projektu: Fundamenty zawodowca – kursy, szkolenia, staże
Numer projektu: RPWM.02.04.01-28-0041/19
Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki
Działanie 2.4: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego
Poddziałanie 2.4.1: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe.

Staże
Staże
Od 8 czerwca 2020 r. 40 uczniów i 6 nauczycieli Zespołu Szkół w Pasłęku rozpoczęło wakacyjne staże zawodowe realizowane w ramach projektu pn. „Fundamenty zawodowca – kursy, szkolenia, staże”.
Uczniowie w zawodzie technik handlowiec, technik logistyk, technik reklamy i nauczyciele zawodowcy mają szansę zdobycia cennej wiedzy, umiejętności, a przede wszystkim doświadczenia w rzeczywistym środowisku pracy.

Czytaj całość...
KASA FISKALNA Drukuj
środa, 24 czerwca 2020
Code

kasa-fiskalna
kasa fiskalna
W ramach projektu „Fundamenty zawodowca – kursy, szkolenia, staże” 16 uczniów technikum hotelarstwa i 16 uczniów technikum logistycznego w dniach od 19 do 23 czerwca 2020 r. uczestniczyło w kursie obsługi KASY FISKALNEJ. Kurs odbył się w czterech grupach. Celem kursu było zdobycie niezbędnej wiedzy teoretycznej, a przede wszystkim praktycznych umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku handlowym wyposażonym w kasę fiskalną. Uczniowie zapoznali się z podstawowymi czynnościami wykonywanymi przez każdego sprzedawcę przy użyciu kasy fiskalnej, m.in. drukowanie paragonów, tworzenie raportów i rozliczeń kasowych na koniec danego okresu. Poznali również wiele przydatnych wskazówek związanych z organizacją stanowiska handlowego wyposażonego w kasę fiskalną.
Czytaj całość...
KURS WÓZKA WIDŁOWEGO Drukuj
poniedziałek, 22 czerwca 2020
Code

W dniach od 08.06 do 18.06.2020 r. w ramach projektu „Fundamenty zawodowca – kursy, szkolenia, staże” w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół w Pasłęku realizowany był kurs wózka widłowego przez Firmę Eur Consulting.

Czytaj całość...
CARVING Drukuj
czwartek, 04 czerwca 2020
Code

carving
carving
W dniu 03 czerwca 2020 r. 16 uczniów technikum hotelarstwa uczestniczyło w szkoleniu carvingu w ramach projektu „Fundamenty zawodowca – kursy, szkolenia, staże” (8 godz.). Celem szkolenia było nabycie przez uczestników umiejętności praktycznych i teoretycznych z zakresu carvingu. W dzisiejszych czasach coraz częściej organizatorzy większych imprez i uroczystości składają zamówienia na wymyślne kompozycje owocowo – warzywne, a carvingowy usługodawca musi uporać się z zamówioną kompozycją.
Czytaj całość...
Kurs kelner-barman Drukuj
sobota, 30 maja 2020
Code

barman
barman
W ramach realizacji projektu Fundamenty zawodowca – kursy, szkolenia, staże w dniach 21.05-29.05.2020 r. odbył się kurs zawodowy „Kelner-barman”, w którym wzięło udział 16 uczniów z kierunku technik hotelarstwa. Kurs obejmował 72 godziny zajęć teoretycznych i praktycznych. Pierwszego dnia każdy z uczestników otrzymał od prowadzącego zestaw materiałów szkoleniowych. Uczniowie z wielkim zaangażowanie pracowali na zajęciach.

Czytaj całość...
Sztuka parzenia kawy, czyli kurs baristy! Drukuj
czwartek, 21 maja 2020
Code

barista
barista
W ramach projektu „Fundamenty zawodowca – kursy, szkolenia, staże” 16 uczniów technikum hotelarstwa w dniach od 18 do 20 maja 2020 r. uczestniczyło w szkoleniu BARISTA. Na przestrzeni ostatnich lat zauważyć można znaczący wzrost kultury picia kawy. Zjawisku temu towarzyszy wzrost jej konsumpcji. Profesjonalnie przeszkolony barista to wciąż w Polsce rzadkość. Realizacja tego szkolenia w naszej szkole wynikała z potrzeby i chęci podnoszenia kwalifikacji i umiejętności zawodowych przez naszych uczniów.

Czytaj całość...
Wyjazd integracyjny młodzieży z "TEHNIKUM". Drukuj
niedziela, 15 marca 2020
Code
Wyjazd
Wyjazd

W MARCU 2020 r. uczniowie z Technikum nr 1 w ramach projektu „Fundamenty zawodowca – kursy, szkolenia, staże” uczestniczyli w dwudniowych zajęciach warsztatowych - KREATYWNY ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKICH .

Celem zajęć było przełamanie barier komunikacyjnych, rozwój postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Młodzież wzięła udział w zajęciach, w których zapoznała się z zasadami skutecznej komunikacji, zaś na ćwiczeniach uczyła się technik komunikacyjnych, asertywności, zachowań w różnych sytuacjach. Jednocześnie uczniowie poprzez gry i zabawy mogli poznać cechy swojej osobowości i wzmocnić poczucie własnej wartości. Nie zabrakło też czasu na przyjemności. Po zajęciach uczniowie mogli skorzystać z hotelowej sauny, basenu, kręgielni i „Kulkolandii”, która cieszyła się chyba największym zainteresowaniem. Wyjazd nie tylko zintegrował młodzież, ale również uświadomił, że wiedza i umiejętności są źródłem sukcesu.

Czytaj całość...
KURS PRAWO JAZDY Drukuj
piątek, 13 marca 2020
Code

prawo-jazdy
prawo jazdy
Od 12 marca 2020 roku w ramach projektu „Fundamenty zawodowca – kursy, szkolenia, staże” w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół w Pasłęku realizowany jest kurs prawa jazdy kat. B przez Ośrodek szkolenia Kierowców NAJKI w Elblągu. Zajęcia teoretyczne rozpoczęła pierwsza grupa uczestników projektu w zawodzie technik logistyk, uczniów klas drugich i trzecich technikum. Wykłady dotyczące przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania pierwszej pomocy odbywały się na zarówno na terenie szkoły, jak i w Ośrodku Szkolenia Kierowców.
Czytaj całość...
kontakt
Zespół Szkół w Pasłęku
ul. Zwycięstwa 28
14-400 Pasłęk
tel.fax.(0-55)248-10-61


Rok dla Niepodległej
Facebook
 Zespół Szkół w Pasłęku na Facebooku
Librus
Uczestniczymy
Polecamy
Losowy obraz
Imieniny
11 Kwietnia 2021
Niedziela
Imieniny obchodzą:
Filip, Herman,
Jaromir, Leon, Marek
Do końca roku zostało 265 dni.