header image
Start arrow Projekty Unijne
projekty unijne
  • nowoczesny staz  ( 0 pozycji )
    RPWM.02.04.01-28-0010/17 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020; Osi priorytetowa: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki; Działanie: RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego; Poddziałanie: RPWM.02.04.01 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe; Okres realizacji: 01.09.2017r-31.08.2019r. Wartość projektu ogółem: 513 610,13 zł dofinansowanie 455 852,13 zł; wkład powiatu elbląskiego 57 758 zł Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół w Pasłęku; 14-400 Pasłęk, ul. Zwycięstwa 28 Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół w Pasłęku wśród 40 uczniów w zawodzie technik hotelarstwa i technik logistyk. Wsparcie skierowane do uczniów dotyczy indywidualnego poradnictwa edukacyjno-zawodowego, organizacji kursów i staży we współpracy z lokalnymi pracodawcami, ponadto 8 nauczycieli podniesie umiejętności i kwalifikacje zawodowe poprzez realizację studiów podyplomowych i staży u pracodawców. Szeroki zakres wsparcia ma na celu przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry średniego szczebla do pracy w sektorze turystyki - przedsiębiorczych, kreatywnych, mobilnych absolwentów szkoły. Nastąpi zacieśnienie, stałej i sformalizowanej współpracy Zespołu Szkół w Pasłęku z lokalnymi pracodawcami w zakresie kształcenia zawodowego.
kontakt
Zespół Szkół w Pasłęku
ul. Zwycięstwa 28
14-400 Pasłęk
tel.fax.(0-55)248-10-61


Rok dla Niepodległej
Facebook
 Zespół Szkół w Pasłęku na Facebooku
Librus
Uczestniczymy
Polecamy
Losowy obraz
Imieniny
17 Listopada 2018
Sobota
Imieniny obchodzą:
Dionizy, Floryn,
Grzegorz, Hugo,
Hugon, Salomea,
Salome, Sulibor,
Zbysław
Do końca roku zostało 45 dni.