header image
AKTUALNOŚCI arrow PROJEKTY UNIJNE
projekty unijne
 • Fundamenty zawodowca - kursy, szkolenia, staże  ( 12 pozycji )
 • Zapytania ofertowe  ( 1 pozycji )
 • Wiedza i umiejetności /opis projektu/  ( 8 pozycji )
 • Wiedza i umiejętnoścu żródłem sukcesu  ( 15 pozycji )
 • "POWER"  ( 1 pozycji )
 • "Erasmus+"  ( 4 pozycji )
 • Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej  ( 0 pozycji )
  Projekt jest finansowany ze środków POWER - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na zasadach Programu Erasmus+ sektor Edukacja szkolna (nr projektu: 2018-1-PL01-KA101-048504). Projekty realizowane w ramach akcji KA1 "Mobilność kadry edukacji szkolnej" w obszarze edukacji szkolnej mają na celu podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia w Zespole Szkół w Pasłęku poprzez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych (Słowenia, Austria) takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne umiejętności i kompetencje zawodowe, mają możliwość poznawania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania oraz pogłębienia współpracy międzynarodowej.
  Wykaz mobilności:
  Słowenia (Piran) - 23.09-29.09.2018
  Austria (Graz) - 22.10-26.10.2018
  Austria (Graz) - 25.02-01.03.2019
  Dofinansowanie projektu z UE: 23027,15 zł. Czas trwania projektu obejmuje okres 12 miesięcy od 01.09.2018r. do 31.08.2019r.
 • nowoczesny staz  ( 0 pozycji )
  RPWM.02.04.01-28-0010/17 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020; Osi priorytetowa: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki; Działanie: RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego; Poddziałanie: RPWM.02.04.01 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe; Okres realizacji: 01.09.2017r-31.08.2019r. Wartość projektu ogółem: 513 610,13 zł dofinansowanie 455 852,13 zł; wkład powiatu elbląskiego 57 758 zł Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół w Pasłęku; 14-400 Pasłęk, ul. Zwycięstwa 28 Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół w Pasłęku wśród 40 uczniów w zawodzie technik hotelarstwa i technik logistyk. Wsparcie skierowane do uczniów dotyczy indywidualnego poradnictwa edukacyjno-zawodowego, organizacji kursów i staży we współpracy z lokalnymi pracodawcami, ponadto 8 nauczycieli podniesie umiejętności i kwalifikacje zawodowe poprzez realizację studiów podyplomowych i staży u pracodawców. Szeroki zakres wsparcia ma na celu przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry średniego szczebla do pracy w sektorze turystyki - przedsiębiorczych, kreatywnych, mobilnych absolwentów szkoły. Nastąpi zacieśnienie, stałej i sformalizowanej współpracy Zespołu Szkół w Pasłęku z lokalnymi pracodawcami w zakresie kształcenia zawodowego.
kontakt
Zespół Szkół w Pasłęku
ul. Zwycięstwa 28
14-400 Pasłęk
tel.fax.(0-55)248-10-61


Rok dla Niepodległej
Facebook
 Zespół Szkół w Pasłęku na Facebooku
Librus
Uczestniczymy
Polecamy
Losowy obraz
Imieniny
22 Października 2021
Piątek
Imieniny obchodzą:
Abercjusz, Filip,
Halka, Kordula,
Kordelia,
Przybysława, Sewer
Do końca roku zostało 71 dni.