header image
Start arrow Z życia szkoły arrow Różne arrow Projekt "Wiedza i umiejętności źródłem sukcesu" od 01 września w LO Pasłęk
Projekt "Wiedza i umiejętności źródłem sukcesu" od 01 września w LO Pasłęk Drukuj
środa, 08 sierpień 2018
201807-Podpisanie-umowy
Dyrektor Zespołu Szkół w Pasłęku Pani Elżbieta Wasiuk i Skarbnik Powiatu Elbląskiego Pani Edwarda Mazurkiewicz, reprezentując Powiat Elbląski w dniu 31 lipca 2018 r. podpisały umowę na realizację projektu "Wiedza i umiejętności źródłem sukcesu". Podpisy pod umową złożyli Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pan Gustaw Marek Brzezin oraz Wicemarszałek Pan Miron Sycz.
201807-Podpisanie-umowy
Celem projektu jest podniesienie kompetencji matematyczno-przyrodniczych, językowych, ICT, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy wśród 216 uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Pasłęku oraz zwiększenie kompetencji 25 nauczycieli w zakresie wspierania u uczniów kompetencji kluczowych i 22 rodziców w zakresie pobudzania motywacji dziecka do nauki, wspierania go w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej, oraz wsparcie I LO w zakresie zakupu wyposażenia dydaktycznego. Uczniowie będą podnosili kompetencje kluczowe poprzez udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz z j. obcego z wykorzystaniem ICT. Położony zostanie nacisk na kształtowanie umiejętności praktycznych z wykorzystaniem środowiska przyrodniczego i otoczenia oraz na innowacyjne metody nauczania (metoda projektowa). Zawiązana zostanie ścisła współpraca z instytucjami działającymi w Powiecie Elbląskim w organizacji warsztatów, wykładów, wyjazdów edukacyjnych, konkursów. Wsparciem zostaną objęci również rodzice w zakresie wiedzy i umiejętności dotyczących wspierania dzieci w wyborze kariery zawodowej. Nauczyciele będą doskonalili umiejętności i kompetencje w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych z wykorzystaniem TIK, a także uzupełnią umiejętności korzystania z TIK uczestnicząc w studiach podyplomowych. Projekt będzie realizowany w okresie od 1 września 2018 roku do 30 czerwca 2020 roku. Wsparcie pochodzi z regionalnego programu Operacyjnego 2014-2020, nr projektu RPWM.02.02.01-28-0018/17, Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki, Działanie 2.2: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie 2.2.1: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe.
< Poprzedni   Następny >
kontakt
Zespół Szkół w Pasłęku
ul. Zwycięstwa 28
14-400 Pasłęk
tel.fax.(0-55)248-10-61


Rok dla Niepodległej
Facebook
 Zespół Szkół w Pasłęku na Facebooku
Librus
Uczestniczymy
Polecamy
Losowy obraz
Imieniny
17 Lipca 2019
Środa
Imieniny obchodzą:
Aleksander, Aleksy,
Andrzej, Bogdan,
Dzierżykraj,
Januaria, Julietta,
Leon, Marceli,
Marcelina, Maria
Magdalena
Do końca roku zostało 168 dni.