header image
Aktualności arrow Z życia szkoły arrow Konkursy arrow "Ku wolnej Polsce - od sierpnia 1980 do czerwca 1989"
"Ku wolnej Polsce - od sierpnia 1980 do czerwca 1989" Drukuj
poniedziałek, 18 maj 2009
Szkolny Konkurs Historyczny
"Ku wolnej Polsce - od sierpnia 1980 do czerwca 1989"
w 20 rocznicę upadku komunizmu w Polsce

REGULAMIN KONKURSU

Organizator konkursu:
Organizatorem konkursu jest nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie Zespołu Szkół w Pasłęku mgr Tomasz Rozenbajgier, a honorowym patronem konkursu i fundatorem nagród jest Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

Adresaci konkursu:
Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich uczniów Zespołu Szkół w Pasłęku.

Cele konkursu:
Konkurs ma na celu:
- przybliżenie uczniom zagadnień dotyczących wydarzeń z historii Polski w latach 1980-1989,
- kształtowanie umiejętności czytania i interpretowania źródeł historycznych,
- uzmysłowienie doniosłości omawianych wydarzeń historycznych,
- uczczenie jednej z najważniejszych dat w historii RP - 04.06.1989.

Forma konkursu:
Konkurs odbędzie się formie pisemnej (test wyboru).

Test pisemny:
1.    Test będzie miał formę testu wyboru.
2.    Składał się będzie z 50 pytań.
3.    Czas przeznaczony na napisanie testu - 45 minut.
4.    Nie będzie wykraczał poza sugerowaną literaturę.

Zagadnienia na test pisemny obejmują:
1.    Geneza "Solidarności" i wydarzenia sierpnia 1980 r.
2.    Stan wojenny.
3.    Represje władz komunistycznych wobec działaczy "Solidarności".
4.    Rola Kościoła katolickiego w walce o nową Polskę.
5.    Sytuacja polityczna w ZSRR i jej wpływ na wydarzenia w Polsce.
6.    Obrady okrągłego stołu.
7.    Życie codzienne w PRL 1980-1989.
8.    Wybory do sejmu kontraktowego i ich skutki.

Sugerowana literatura:
1.    źródła historyczne:
  • 21 postulatów MKS;
  • Protokół porozumienia zawartego przez Komisję Rządową i MKS w Stoczni Gdańskiej 31.08.1980r.
  • Przemówienie telewizyjne Wojciecha Jaruzelskiego 13 XII 1981 r.;
  • Porozumienia Okrągłego Stołu 6 II – 5 IV 1989
  • Wyniki wyborów do sejmu kontraktowego 1989 r. według Państwowej Komisji Wyborczej
2.    Podręcznik do historii dla szkół ponadgimnazjalnych: Gładysz M., Historia III. Czasy współczesne z serii „Podróże w czasie”, Gdańsk 2002, GWO, s.122-126, 168-202
3.    Roszkowski W., Historia Polski 1914-2005 lub nowsze wydania (rozdziały dotyczące tematyki konkursu), Warszawa 2006

Ocena prac konkursowych:
Test pisemny sprawdzać będzie trzyosobowa komisja, powołana przez organizatora konkursu według podanego klucza odpowiedzi.

Nagrody:
1.    Nagrody zostały ufundowane przez honorowego patrona konkursu - Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.
2.    Nagrody przewidziano za zajęcie pierwszych trzech miejsc.
3.    Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy za udział w konkursie.

Harmonogram konkursu:
1.    Zgłoszenia osób, które chcą wziąć udział w konkursie - do 01.06.2009r. u p. Tomasza Rozenbajgiera
2.    Test pisemny - 04.06.2009 r. (czwartek) na 5 godzinie lekcyjnej (11:50)
3.    Ogłoszenie wyników obu form konkursu nastąpi 10.06.2009 (środa)

SERDECZNIE ZAPRASZAM DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE!!!
< Poprzedni   Następny >
kontakt
Zespół Szkół w Pasłęku
ul. Zwycięstwa 28
14-400 Pasłęk
tel.fax.(0-55)248-10-61


Rok dla Niepodległej
Facebook
 Zespół Szkół w Pasłęku na Facebooku
Librus
Uczestniczymy
Polecamy
Losowy obraz
Imieniny
22 Lutego 2020
Sobota
Imieniny obchodzą:
Małgorzata, Nikifor,
Piotr, Wiktor,
Wiktoriusz,
Wrócisław
Do końca roku zostało 314 dni.