header image
AKTUALNOŚCI arrow Z życia szkoły arrow Różne arrow Seminarium Branżowe w Zespole Szkół w Pasłęku
Seminarium Branżowe w Zespole Szkół w Pasłęku Drukuj
poniedziałek, 10 grudnia 2018
201812-Seminarium-branżowe
W świątecznym klimacie, 5 grudnia 2018 r. w Zespole Szkół w Pasłęku odbyło się Seminarium Branżowe pt. "Partnerstwo szkół i pracodawców w kształceniu zawodowym". Spotkanie odbyło się w ramach cyklu konferencji organizowanych pod patronatem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Marka Nowackiego i Wojewódzkiej Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych. Pani Dyrektor Elżbieta Wasiuk serdecznie przywitała zaproszonych gości: Starostę Powiatu Elbląskiego Pana Ryszarda Zająca, Panią Naczelnik Gabrielę Effenberg, przedstawicieli kuratorium, dyrektorów szkół, doradców zawodowych, nauczycieli i pracowników oświaty oraz lokalnych przedsiębiorców min. z branży handlowej, usługowej, gastronomicznej, cukierniczej i hotelarskiej.
201812-Seminarium-branżowe
Pani Dyrektor Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki Kuratorium Oświaty w Olsztynie Pani Małgorzata Hochleitner w imieniu Kuratora przekazała życzenia owocnej debaty oraz przedstawiała Program Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu – Laboratorium. Zaprosiła pracodawców i szkoły do wsparcia uczniów w wyborze zawodu oraz poznania rzeczywistego środowiska pracy poprzez udział młodzieży w wyjazdach studyjnych do zakładów pracy. Ze „Zmianami w kształceniu zawodowym” zapoznała uczestników seminarium koordynator ds. kształcenia zawodowego w KO w Olsztynie Pani Grażyna Dywańska. Wskazała na konieczność dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, aktywnego włączania pracodawców w proces tworzenia nowych zawodów. Zapoznała z nową formą organizowania egzaminów zawodowych w szkołach i u pracodawców, z obowiązkiem przystąpienia do egzaminu zawodowego, który będzie warunkiem ukończenia szkoły. Poinformowała o podwyżkach wynagrodzeń pracowników młodocianych i nowych warunkach finansowania oraz o skróceniu kursów dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. W dalszej części seminarium koordynator Powiatowego Urzędu Pracy, Filia w Pasłęku Pani Mirosława Siwińska przedstawiła w formie prezentacji zagadnienie „Młodzież na lokalnym rynku pracy – bezrobocie, aktywizacja”. Szczegółowo omówiła zawody, w których występuje największa liczba bezrobotnych, najliczniejsze oferty pracy, barometr zawodów oraz sposoby zdobycia doświadczenia, przekwalifikowania i dofinansowania samozatrudnienia. Koordynator projektu „Nowoczesny staż – mobilny uczeń” Pani Grażyna Sadowska przedstawiła dobre praktyki w kształceniu zawodowym. W ramach projektów z Funduszy UE w szkole organizowane są liczne staże dla uczniów Technikum nr 1, które pozwalają uczniom na zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji, a przede wszystkim doświadczenia zawodowego. Pan Bolesław Lewiński, specjalista ds. marketingu hotelowego w Hotelu ELBLĄG przedstawił temat „Hotelarz - zawód z pasją”. W swoim wystąpieniu mówił o wartościach, których wymaga i przekazuje swoim pracownikom, takich jak: zaangażowanie, otwartość, szczerość oraz uczciwość. Podkreślał, że pracownik powinien być wartością dodaną dla pracodawcy. Zadeklarował jeszcze ściślejszą współpracę Hotelu Elbląg ze szkołą w ramach pomocy w nabywaniu przez młodzież umiejętności i doświadczenia zawodowego. Rolę pracodawców w systemie kształcenia zawodowego przedstawiła Pani Maria Stelmaczonek, właścicielka firmy PPHU ELVIS w Pasłęku, która wraz z mężem prowadzi działalność usługowo-handlową od 1990 r. Państwo Maria i Romuald Stelmaczonek mają bogate doświadczenie w kształceniu zawodowym. Wykształcili ponad 40-stu sprzedawców. Pani M. Stelmaczonek podkreśliła konieczność ścisłej współpracy szkoły z pracodawcą w celu kształcenia przyszłego pracownika. Współpraca ta wymaga monitoringu ucznia pod kątem frekwencji, ocen i zachowania, potrzebę kształtowania wśród młodzieży takich cech jak: obowiązkowość, pracowitość, sumienność uczciwość i kreatywność. Przedostatnim punktem była dyskusja nt. Partnerstwa szkół i pracodawców w kształceniu zawodowym, w której aktywny udział wzięły p. dyrektor Elżbieta Wasiuk, p. Danuta Oleksiak Dyrektor W-MODN w Elblągu, p. Barbara Bąkowska Prezes Stowarzyszenia „SCREP” oraz p. Małgorzata Hochleitner Dyrektor Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Podsumowując debatę można wskazać, że głównym zadaniem stojącym przed szkolnictwem zawodowym, powinno być dobre przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy, a w dłuższej perspektywie do elastycznego dostosowania się przez nich do zmian na rynku pracy. Dobrze zaplanowana współpraca pracodawców i szkół niesie ze sobą korzyści w zakresie pogłębiania i aktualizacji kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów.
Kierownik szkolenia praktycznego Dorota Dragan
201812-Seminarium-branżowe
 
201812-Seminarium-branżowe
201812-Seminarium-branżowe
 
201812-Seminarium-branżowe
201812-Seminarium-branżowe
 
201812-Seminarium-branżowe
201812-Seminarium-branżowe
 
201812-Seminarium-branżowe
< Poprzedni   Następny >
kontakt
Zespół Szkół w Pasłęku
ul. Zwycięstwa 28
14-400 Pasłęk
tel.fax.(0-55)248-10-61


Rok dla Niepodległej
Facebook
 Zespół Szkół w Pasłęku na Facebooku
Librus
Uczestniczymy
Polecamy
Losowy obraz
Imieniny
2 Sierpnia 2021
Poniedziałek
Imieniny obchodzą:
Alfons, Alfonsyna,
Borzysława, Gustaw,
Ilia, Karina, Maria,
Stefan
Do końca roku zostało 152 dni.