header image
AKTUALNOŚCI arrow Z życia szkoły arrow Konkursy arrow SZKOLNY KONKURS DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH LO i T
SZKOLNY KONKURS DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH LO i T Drukuj
czwartek, 31 październik 2019
„Unia lubelska i jej czasy”

REGULAMIN KONKURSU

Organizator konkursu:
Organizatorem konkursu są nauczyciele historii. Nagrodę ufundowała Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Pasłęku.
Adresaci konkursu:
Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas pierwszych LO i Technikum Zespołu Szkół w Pasłęku.
Cele konkursu:
Konkurs ma na celu:
-rozbudzenie zainteresowania uczniów historią Polski, w tym gospodarką, polityką, kulturą, religią i zwyczajami,
-pogłębienie wiedzy uczniów na temat unii lubelskiej i historii Polski w XVIw. -kształtowanie świadomości obywatelskiej i historycznej młodzieży,
-rozwijanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania i przetwarzania informacji,
-zastosowanie zdobytej wiedzy w rozwiązywaniu zadań z zastosowaniem różnorodnych źródeł,
-umożliwienie uczniom zestawienia posiadanych wiadomości i umiejętności z rówieśnikami.
Forma konkursu:
Konkurs składał się będzie z dwóch etapów:
-pierwszy-każda klasa pierwsza przygotowuje kolaż na temat "Unia lubelska i jej czasy" techniką dowolną w formacie A2,
-drugi-konkurs wiedzy, w którym udział wezmą 4 zwycięskie drużyny reprezentujące klasy wyłonione w I etapie.
Konkurs odbywać się będzie w formie quizu w drużynach trzyosobowych (4 zespoły - po trzy osoby z klasy), zgłoszonych przez poszczególne klasy. Zespoły będą udzielały odpowiedzi na pytania przygotowane przez organizatorów w obecności klas. Pytania będą miały formę zadań zamkniętych i otwartych, jednakowych dla wszystkich drużyn. Zadania w większości będą opierały się na źródłach tekstowych, ikonograficznych i kartograficznych. Będą one dotyczyły ściśle zagadnień podanych w regulaminie. Uczniowie samodzielnie będą wyszukiwali i selekcjonowali informacje zawarte w źródłach.
Zagadnienia obejmują:
Wiedzę o genezie, postanowieniach i następstwach unii 1569 roku, wybranych zagadnieniach o Europie w XVI w.
Ocena zadań konkursowych:
Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie trzyosobowa komisja, która na bieżąco będzie sprawdzała odpowiedzi uczniów i podawała punktację.
Nagroda:
Nagroda została ufundowana przez Radę Rodziców przy ZS w Pasłęku.
Nagrodą dla zwycięskiej drużyny jest nagroda finansowa 300 zł przeznaczona na sfinansowanie biletów do kina dla całej klasy wraz z wychowawcą na wybrany seans filmowy.
Za zajęcie 2 i 3 miejsca drużyny uzyskają prawo do otrzymania dnia wolnego od oceniania na zajęciach szkolnych.

Harmonogram konkursu:
W konkursie biorą udział klasy pierwsze LO i T. Przygotowują one plakaty na podany wcześniej temat. Klasy przekazują plakaty w terminie do 15 listopada 2019r. do p. K. Panimasz. Komisja konkursu oceni je i 19 listopada (wtorek) ogłosi wyniki-zakwalifikuje do konkursu 4 klas. Zgłoszenia drużyn dokonują przewodniczący klas do piątku 15 listopada 2019 r. do p. Katarzyny Panimasz (należy podać imiona i nazwiska reprezentantów klas) Konkurs odbędzie się 27 listopada 2019 r. na auli. Udział wezmą klasy pierwsze LO i T, które będą dopingować swoje drużyny. Ogłoszenie wyników obu konkursu nastąpi tego samego dnia.
Organizator zastrzega sobie wszystkie prawa.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY KLASY PIERWSZE 
DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!

< Poprzedni   Następny >
kontakt
Zespół Szkół w Pasłęku
ul. Zwycięstwa 28
14-400 Pasłęk
tel.fax.(0-55)248-10-61


Rok dla Niepodległej
Facebook
 Zespół Szkół w Pasłęku na Facebooku
Librus
Uczestniczymy
Polecamy
Losowy obraz
Imieniny
9 Lipca 2020
Czwartek
Imieniny obchodzą:
Anatolia, Hieronim,
Lucja, Ludwika,
Heloiza, Lukrecja,
Łucja, Mikołaj,
Patrycjusz,
Weronika, Wszebąd,
Zenon, Zenona
Do końca roku zostało 176 dni.