header image
AKTUALNOŚCI
Zawieszenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych od 12.03.2020r. do 25.03.2020 r. Drukuj
sobota, 14 marca 2020

Zarządzenie

Dyrektora Zespołu Szkół w Pasłęku

Na podstawie art. 30b. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) oraz art. 28 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DZ.U. z 2020r., poz. 374), zarządza się, co następuje:

§ 1.

   1. W wyniku nadzwyczajnych okoliczności zagrażających życiu lub zdrowiu dzieci i młodzieży zawiesza się wszystkie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w Zespole Szkół w Pasłęku.
   2. Odwołuje się wszelkie wydarzenia kulturalne, sportowe i rekreacyjne zaplanowane w Zespole Szkół w Pasłęku.
   3. Wszystkim uczniom i pracownikom zaleca się postępowanie zgodne z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.
   4. Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają na zajęcia do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach.
§ 2.
   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 marca 2020r. i obowiązuje do dnia 25 marca 2020r. Obowiązywanie niniejszego zarządzenia może być przedłużone. Ewentualna informacja w tej sprawie zostanie przekazana najpóźniej 25 marca 2020r.

Dyrektor Elżbieta Wasiuk

< Poprzedni   Następny >
kontakt
Zespół Szkół w Pasłęku
ul. Zwycięstwa 28
14-400 Pasłęk
tel.fax.(0-55)248-10-61


Rok dla Niepodległej
Facebook
 Zespół Szkół w Pasłęku na Facebooku
Librus
Uczestniczymy
Polecamy
Losowy obraz
Imieniny
8 Marca 2021
Poniedziałek
Imieniny obchodzą:
Beata, Filemon, Jan,
Julian, Miłogost,
Miligost, Stefan,
Wincenty
Do końca roku zostało 299 dni.