header image
AKTUALNOŚCI
Drodzy Uczniowie i Rodzice Drukuj
wtorek, 24 marca 2020

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20.03.2020 r. które dotyczy prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. określone zostały zasady prowadzenia nauczania na odległość. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość.

W związku z tym uczniowie Zespołu Szkół w Pasłęku zostają zobligowani do realizacji Podstawy Programowej w sposób wskazany przez Nauczycieli.

Prosimy wszystkich uczniów o codzienne i systematyczne logowanie się w e-dzienniku (LIBRUS Synergia).

Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas/grup wirtualnych odpowiada przyjętej w szkole tygodniowej organizacji pracy (realizujemy plan lekcji obowiązujący od 03.02.2020 r.).

Tematy zajęć oraz obecność uczniów na zajęciach zdalnych nauczyciele odnotowują w dzienniku elektronicznym zgodnie z tygodniowym planem zajęć w okresie od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. lub do odwołania:

  • nauczyciel za pośrednictwem dziennika elektronicznego wysyła do uczniów wiadomość zawierającą temat lekcji, zakres materiału (zagadnienia), link do stron lub załączniki z materiałami edukacyjnymi, sposoby i formy rozliczenia pracy uczniów,
  • uczniowie są zobowiązani do natychmiastowego odebrania wiadomości, w przypadku problemów technicznych lub innych najdalej w ciągu 3 dni,
  • odebranie wiadomości przez ucznia jest potwierdzeniem jego obecności na zajęciach,
  • jeśli uczeń z powodów technicznych lub innych nie może zalogować się do dziennika elektronicznego, niezwłocznie zawiadamia o tym nauczyciela lub wychowawcę innymi sposobami komunikacji.

Informacje i komunikaty będą zamieszczane również na stronie internetowej szkoły, bardzo proszę o zapoznawanie się z nimi. W przypadku pytań i wątpliwości proszę o kontakt e-mailowy – i z nauczycielami/wychowawcami.

Z poważaniem
Dyrektor Elżbieta Wasiuk

< Poprzedni   Następny >
kontakt
Zespół Szkół w Pasłęku
ul. Zwycięstwa 28
14-400 Pasłęk
tel.fax.(0-55)248-10-61


Rok dla Niepodległej
Facebook
 Zespół Szkół w Pasłęku na Facebooku
Librus
Uczestniczymy
Polecamy
Losowy obraz
Imieniny
13 Kwietnia 2021
Wtorek
Imieniny obchodzą:
Hermenegilda,
Hermenegild, Ida,
Jan, Justyn,
Małgorzata,
Przemysł, Przemysław
Do końca roku zostało 263 dni.