header image
AKTUALNOŚCI
Nauczanie hybrydowe Drukuj
środa, 30 września 2020

ZARZĄDZENIE NR 29/2020

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W PASŁĘKU

z dnia 30 września 2020 r.
w sprawie wprowadzenia modelu kształcenia mieszanego (hybrydowego)

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Od dnia 30 września 2020 r. do 05 października 2020 r. z powodu zagrożenia dla zdrowia uczniów wynikającego z aktualnej sytuacji epidemicznej w Zespole Szkół w Pasłęku wprowadza się hybrydowy (mieszany) tryb nauczania, zgodnie z opracowanym harmonogramem.
2. Dyrektor szkoły zawiesza zajęcia uczniów klasy III Technikum nr 1 w zakresie wszystkich zajęć.
3. Dyrektor szkoły organizuje zajęcia zdalne prowadzone przez nauczycieli objętych kwarantanną. Dyrekcja i grono pedagogiczne zapewnia uczniom w trakcie nauki zdalnej pełną realizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych, wprowadzając opiekę na zajęcia dydaktyczno-wychowawcze przez kadrę kierowniczą, pedagoga, nauczyciela-bibliotekarza.
4. Zarówno zajęcia stacjonarne, jak i zdalne są realizowane zgodnie z zasadami obowiązującymi odpowiednio dla każdej z form nauki (tryb zdalny: Wzór nr 1, tryb stacjonarny: Wzór nr2).
5. System nauczania hybrydowego uwzględnia wszystkich uczniów znajdujących się w szkole.

§ 2

1. O wdrożeniu hybrydowego trybu nauki dyrektor szkoły pisemnie informuje organ nadzoru pedagogicznego, organ prowadzący, radę pedagogiczną oraz służby sanitarne. 2. Dyrektor szkoły publikuje zarządzenie dotyczące wdrożenia hybrydowego trybu nauki na stronie internetowej szkoły. 3. Informacja jest również przesyłana do rodziców i uczniów za pomocą dziennika elektronicznego, a w przypadku braku takiej możliwości. § 3 1. Wychowawcy klas bezzwłocznie po wydaniu przez dyrektora szkoły zarządzenia w sprawie wdrożenia hybrydowego trybu nauki przekazują tę informację rodzicom i uczniom za pośrednictwem dziennika elektronicznego, drogą e-mailową lub drogą telefoniczną.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor
Elżbieta Wasiuk

< Poprzedni   Następny >
kontakt
Zespół Szkół w Pasłęku
ul. Zwycięstwa 28
14-400 Pasłęk
tel.fax.(0-55)248-10-61


Rok dla Niepodległej
Facebook
 Zespół Szkół w Pasłęku na Facebooku
Librus
Uczestniczymy
Polecamy
Losowy obraz
Imieniny
4 Marca 2021
Czwartek
Imieniny obchodzą:
Adrian, Adrianna,
Arkadiusz, Arkady,
Eugeniusz,
Kazimierz, Lew,
Lucja, Lucjusz,
Łucja, Wacław,
Wacława
Do końca roku zostało 303 dni.