header image
AKTUALNOŚCI
Podsumowanie roku szkolnego w ZS w Pasłęku Drukuj
piątek, 25 czerwca 2021

Magda
Magda
Koniec roku szkolnego 2020/2021 to czas podsumowań. Chociaż był to trudny rok, w którym zajęcia odbywały się niemal całkowicie zdalnie, to jednak możemy cieszyć się wysokimi ocenami w nauce i zachowaniu oraz wieloma sukcesami naszych uczniów. W mijającym roku szkolnym do Zespołu Szkół uczęszczało 596 uczniów (246 w liceum, 230 w technikum i 120 w branżowej szkole I stopnia), zgrupowanych w 22 oddziałach klasowych. Absolwentami szkoły zostało 120 uczniów. Łącznie we wszystkich klasach 119 uczniów otrzymało świadectwo z wyróżnieniem, a 22 uczniów zostało wytypowanych do stypendium starosty elbląskiego za wyniki w nauce.

Wśród uczniów obecnie kończących rok szkolny najwyższą średnią ocen 5,90 w LO uzyskał Jakub Kozakiewicz z II B, a tuż za nim ze średnią 5,80 uplasowali się Aleksandra Kołosowska z II B i Michał Cichocki z I A. W technikum najwyższą średnią uzyskała Weronika Choma z kl. III (5,71), a w branżowej szkole I stopnia Klaudia Kazimierska z II A (5,50). Do stypendium Prezesa Rady Ministrów wytypowano cztery osoby z najwyższymi średnimi wśród uczniów klas po szkole podstawowej i po gimnazjum. Wśród nich znaleźli się Jakub Kozakiewicz, Michał Cichocki, Weronika Choma i Maja Korzeniowska.

Chociaż wciąż jeszcze czekamy na wyniki egzaminu maturalnego, to już teraz możemy pochwalić się wysokimi wynikami egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Uczniowie klasy IV Technikum w zawodzie technik hotelarstwa zdali w 100% obie części egzaminu – pisemny i praktyczny. Najlepsze wyniki uzyskali: Natalia Pankowska (100%), Sandra Głuszyk i Paulina Jocz (98%). W zawodzie technik logistyk egzamin pisemny zdało 100% uczniów, a praktyczny 79%. Tu najlepsi okazali się: Elżbieta Żera (97%) i Adrian Pilimon (96%). Ogólna zdawalność egzaminów wyniosła 88,9% i jest wyższa niż zdawalność w powiecie i województwie. To potwierdza tylko fakt, że Zespół Szkół w Pasłęku kształci uczniów technikum na bardzo wysokim poziomie. Niezmiernie ucieszył nas również siódmy wynik technikum w województwie w rankingu Perspektyw.

Pomimo warunków pandemicznych uczniowie naszej szkoły brali aktywny udział w wielu konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych. Największy sukces odniosła Magdalena Rogalska z kl. II A LO (na zdjęciu), która zajęła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie IPN „Zapomniani polscy naukowcy i wynalazcy”. Ponadto nasi uczniowie brali udział w etapie centralnym V Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności (Weronika Biłas, Kacper Wiśniewski, Tomasz Becmer, Jakub Październik, Mateusz Graw i Daniel Niedźwiecki) oraz III Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mózgu (Jakub Kozakiewicz), ponadto udział w Ogólnopolskim Konkursie o Ignacym Janie Paderewskim (Anna Stasiulewicz, Kacper Dłużniewski), Ogólnopolskim Konkursie „Bohaterowie Wiktorii 1920” (Piotr Pastuszak), Ogólnopolskiej Olimpiadzie Spedycyjno-Logistycznej (Maciej Sokołowski, Dariusz Szweda), I Akademickim Konkursie Języka Rosyjskiego dla województw warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego (Julia Zajło – VIII m., Katarzyna Romanowska – IX m.), Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym „Alchemik” (wyróżnienia otrzymali Kinga Durka, Jakub Październik, Jakub Kozakiewicz, Aleksandra Kołosowska i Marta Kulinek). W XX Olimpiadzie „Przyroda i historia powiatu elbląskiego” Kamila Lenarczyk, Hanna Wilk i Weronika Choma zajęły I miejsca indywidualnie i II m. jako drużyna. Ponadto organizowane były konkursy szkolne. W konkursach „Wiedzy o zdrowiu” i „Wiedzy o uzależnieniach” wzięli udział uczniowie liceum, technikum i szkoły branżowej. Przeprowadzenie konkursu było ważnym zadaniem związanym z realizacją Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego. W konkursie „Wiedzy o zdrowiu” (I m. Justyna Tkacz i Sandra Kalińska) młodzież miała możliwość pogłębienia wiedzy na temat zdrowego stylu życia, sposobów ochrony zdrowia i zagrożeń zdrowotnych. W konkursie „Wiedzy o uzależnieniach” uczniowie w ciekawy i interaktywny sposób mieli możliwość zapoznania się z zagrożeniami oraz konsekwencjami zażywania substancji psychoaktywnych. Konkursy mogły się odbyć dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miejskiego w Pasłęku. W dziedzinie wolontariatu również odbyły się konkretne działania i konkursy. Zorganizowano zbiórkę karmy i akcesoriów dla kotów z pasłęckiego schroniska: „Psi Raj” w formie konkursu pod hasłem „Dzień bez pytania” (w sumie zebrano 38,6 kg karmy).Podczas tegorocznej edycji konkursu „Ośmiu Wspaniałych” laureatami zostali uczniowie: Patrycja Życka, Sebastian Maliszewski i Wiktoria Pulka, która została wytypowana do reprezentowania naszego miasta w Eliminacjach Ogólnopolskich. Z okazji Światowego Dnia Zwierząt odbył się konkurs „Zwierzęta wokół nas” w dwóch kategoriach: plastycznej (I m. Aleksandra Kamińska) oraz literackiej (I m. Oliwia Chybowska). Biblioteka szkolna zorganizowała również konkurs „Książka, która na zawsze pozostanie w mojej pamięci”, gdzie w kategorii plastycznej I m. zajęła Wiktoria Wiśniewska, a w kategorii literackiej Martyna Balewska.

W bardzo ciekawych inicjatywach bierze udział uczeń Jakub Kozakiewicz – w Parlamencie Młodych RP i Campusie Polska Przyszłości. Parlament Młodych RP zrzesza w sobie młodzież, która jest zainteresowana polityką i chce brać aktywny udział w życiu społecznym. Obrady są prowadzone na wzór obrad Parlamentu RP, w czasie których uprzednio powstałe kluby wybierają prezydium marszałków, piszą, sprawozdają, opiniują ustawy, a także nad nimi głosują. Każdy z parlamentarzystów ma możliwość wygłoszenia swojego przemówienia i zajęcia stanowiska w danej kwestii. Czerwcowe obrady dotyczyły systemu edukacji i szkolnictwa w Polsce, natomiast listopadowe będą dotyczyły wspólnot małych ojczyzn, czyli samorządów terytorialnych i udziału młodych w ich polityce. Każda z sesji kończy się uchwałą zbiorczą z prac parlamentu. Natomiast Campus Polska Przyszłości to spotkanie młodzieży zaangażowanej społecznie oraz zainteresowanej bieżącymi sprawami polityki państwa, które odbędzie się w olsztyńskim Kortowie. Wydarzenie będzie składało się z serii bloków tematycznych, w czasie których zostaną poprowadzone wykłady przez ekspertów z danej dziedziny. Oprócz tego, na wydarzeniu będą obecne osoby ze świata polityki, kultury oraz nauki.

Szkolne sukcesy to także wysokie osiągnięcia naszych uczniów w sporcie. Najlepszym sportowcem w mijającym roku szkolnym jest Artur Cytlał. Jest on podopiecznym Polonii Pasłęk i osiąga wielkie sukcesy w kraju. Zajął I m. w Mistrzostwach Polski U18 w rzucie oszczepem 2020, II m. w Mistrzostwach Polski Zrzeszenia LZS U18 w rzucie oszczepem 2020, III m. w Mistrzostwach Polski Zrzeszenia LZS U20 w rzucie oszczepem 2021 oraz I m. w rzucie oszczepem i pchnięciu kulą w Mistrzostwach Powiatu Licealiada 2021. W lekkoatletyce możemy poszczycić się osiągnięciami w Mistrzostwach Powiatu: Martyny Adamczyk (I m. w skoku wzwyż i w rzucie oszczepem), Adeli Żylis (II m. w skoku wzwyż i w rzucie oszczepem),Kingi Zienkiewicz (I m. w skoku w dal i w sztafecie 4x100), Łukasza Rewińskiego (II m. w biegu na 100m), Emilii Tomaszewskiej (I m. w sztafecie 4x100), Macieja Szczepańskiego (I m. w biegu na 800m), Gracjana Liwskiego (I m. w biegu na 100m i III m. w skoku wzwyż), Patrycji Wróbel (I m. w biegu na 400m i w sztafecie 4x100) oraz Aurelii Cebula (I m. w biegu na 100m, na 200m i w sztafecie 4x100m). W koszykówce drużyna chłopców (G. Liwski, D. Bobrowicz, A. Cyrankiewicz, A. Jakubschon, J. Pawłyk, P. Rapacki i P. Wolicki) zajęła z kolei III m. w Mistrzostwach Powiatu w Licealiada 2020/21.

Ten rok szkolny to również pożegnanie naszej kochanej pielęgniarki szkolnej, pani Danuty Sztajnborn. Po wielu latach sumiennej pracy postanowiła zakończyć działalność zawodową. Wspominamy Jej stałe zaangażowanie, wsparcie w działaniach na rzecz honorowego krwiodawstwa oraz życzliwość i troskę każdego dnia. Dyrekcja i pracownicy Zespołu Szkół w Pasłęku życzą pani Danusi cudownych dni na zasłużonej emeryturze.

info: ZS Pasłęk

Następny >
kontakt
Zespół Szkół w Pasłęku
ul. Zwycięstwa 28
14-400 Pasłęk
tel.fax.(0-55)248-10-61


Rok dla Niepodległej
Facebook
 Zespół Szkół w Pasłęku na Facebooku
Librus
Uczestniczymy
Polecamy
Losowy obraz
Imieniny
2 Sierpnia 2021
Poniedziałek
Imieniny obchodzą:
Alfons, Alfonsyna,
Borzysława, Gustaw,
Ilia, Karina, Maria,
Stefan
Do końca roku zostało 152 dni.