header image
AKTUALNOŚCI arrow HISTORIA arrow Historia LO
Historia LO Drukuj
czwartek, 05 marca 2009
Budynek-szkoły-w-1939r.
11 lutego 1946r
. rozpoczęło w Pasłęku swoją działalność Prywatne Gimnazjum dla Dorosłych subsydiowane przez Kuratorium Okręgu Szkolnego w Olsztynie, które powierzyło Janowi Łozowskiemu zorganizowanie szkolnictwa średniego na terenie miasta. Tak, więc, J. Łozowski był i organizatorem, i dyrektorem pierwszej szkoły średniej w Pasłęku. Wspomnienia uczniów i nauczycieli dotyczące początków szkolnictwa średniego w naszym mieście mówią o trudnym starcie. Jednak młodzi ludzie zabierali się do nauki z wielkim entuzjazmem.
Zajęcia odbywały się w poniemieckim budynku dawnej szkoły rolniczej przy ul. Obrońców Westerplatte, w godzinach popołudniowych. Wobec trudności w użytkowaniu budynku, Gimnazjum dla Dorosłych przeniosło się do pomieszczeń budynku Prezydium Powiatowej Rady Narodowej (obecnie przy ul. 3 Maja). Latem 1947r. rozpoczęto odbudowę gmachu szkoły przy ulicy Zwycięstwa i od 1 września 1947r. szkoła funkcjonowała pod nową nazwą Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum Ogólnokształcące. Była to szkoła dla młodzieży, zaś obok niej funkcjonowało nadal Gimnazjum dla Dorosłych. W roku szkolnym 1947/48 J. Łozowski był dyrektorem obu szkół. Pierwsza matura w Gimnazjum dla Dorosłych odbyła się w 1947r.
W styczniu 1948r odbudowany został parter szkoły przy ul. Zwycięstwa. Od 1 kwietnia 1948 r. dyrektorem został Teodor Janson, zaś jesienią 1948 r. zmieniono stopień organizacyjny szkoły, która od 1 września 1948 r. stała się 11-letnią Średnią Szkołą Ogólnokształcącą. W roku szkolnym 1951/52 miała miejsce kolejna zmiana organizacyjna, szkoła zaczęła funkcjonować jako Liceum Ogólnokształcące pod dyrekcją T. Jansona. W roku szkolnym 1953/54 dyrektorem szkoły został Zygmunt Kwiatkowski, który przybył do Pasłęka z Liceum Ogólnokształcącego w Lubawie.
W roku szkolnym 1955/56, po kolejnej zmianie organizacyjnej, przyjęte zostały ponownie klasy podstawowe i na nowo rozpoczęła działalność 11 - letnia Szkoła Ogólnokształcąca. Rok szkolny 1965/66 - to nauka bez klas podstawowych, czyli znów Liceum Ogólnokształcące. W 1967r społeczność szkolna pożegnała po 14 latach pracy dyrektora Z. Kwiatkowskiego, który został dyrektorem Liceum dla Pracujących, zaś nowym dyrektorem został Antoni Pągowski, dotychczasowy długoletni nauczyciel tej szkoły. Kolejna zmiana organizacyjna nastąpiła w roku szkolnym 1974/75 (trwał wtedy remont szkoły): Liceum Ogólnokształcące, Liceum dla Pracujących oraz Średnie Studium Zawodowe Zaoczne rozpoczęły pracę, kierowane przez jedną wspólną dyrekcję. Dyrektorem nadal był A. Pągowski, a jego zastępcą został Jan Małek. W 1975r A. Pągowski przeszedł na emeryturę, a jego stanowisko objął Jan Borek. W roku szkolnym 1976/77, do pracujących pod wspólną dyrekcją szkół, doszła jeszcze jedna: Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Połączone szkoły otrzymały wspólną nazwę: Zespół Szkół w Pasłęku, który to miał w latach następnych wzbogacić się także o klasy Liceum Medycznego, natomiast Liceum dla Pracujących zakończyło swoją działalność. Pierwsza klasa Liceum Medycznego rozpoczęła naukę w roku szkolnym 1977/78. W 1979r dyrektor Jan Borek przeszedł do pracy w Związku Nauczycielstwa Polskiego, zaś kolejnym dyrektorem od roku 1980 został Józef Klimek, który pozostał na tym stanowisku do 1990. Nowym dyrektorem Zespołu Szkół został Edward Skalij.
Szkoła musiała rozwijać się i rozbudowywać, by zaspokoić różne potrzeby uczącej się młodzieży. W roku szkolnym 1956/57 zakończono odbudowę sali gimnastycznej. Kolejnym etapem rozbudowy szkoły był kapitalny remont i dobudowa II piętra. Pracę podjęto w roku szkolnym 1973/74. W tym czasie rozpoczęły naukę klasy sprofilowane. Prace remontowe, zakończone w 1975r, dały szkole dodatkowe pomieszczenia lekcyjne i aulę. W 1960r szkoła otrzymała sztandar, a dopiero w roku szkolnym 1965/66 wojewódzkie władze szkolne zatwierdziły imię szkoły: Bohaterów Grunwaldu. W roku szkolnym 1993/94 rozpoczęło działalność w ramach Zespołu Szkół - Liceum Handlowe, zaś w czerwcu 1997r opuszczą szkołę pierwsi absolwenci tego liceum. Wobec ciągle rosnącej liczby młodzieży, pobierającej naukę w Zespole Szkół, dyrektor szkoły, Edward Skalij zaczął czynić starania w kierunku poważnej modernizacji szkoły. W roku szkolnym 1995/96 została uruchomiona kotłownia olejowa. Dokonano tez rozbiórki sali gimnastycznej, w tym miejscu zbudowano dwupiętrowe skrzydło głównego gmachu szkoły. Wykonano fundamenty pod nowoczesną salę gimnastyczną.
W 1995r z inicjatywy zastępcy burmistrza Miasta I Gminy w Pasłęku, Wiesława Sniecikowskiego - powstało Towarzystwo Pomocy Liceum Ogólnokształcącemu. Prezesem tego Towarzystwa został W. Śniecikowski. Ludzie dobrej woli, zaangażowani w niesienie pomocy liceum wyposażyli w środki audiowizualne jedną z sal do nauki języka obcego, współuczestniczą także w organizowaniu pracowni komputerowej, fundują stypendia naukowe szczególnie uzdolnionym uczniom, nagradzają startujących z powodzeniem w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. W 1997r Liceum Ogólnokształcące obchodziło 50. rocznicę swej działalności. działalności. Wielu absolwentów liceum, po ukończeniu studiów, zajmuje odpowiedzialne stanowiska w różnych dziedzinach życia. Nauczyciele, którzy uczyli i uczą w tej szkole, potrafili nie tylko wpajać wiedzę, ale także kształtować charaktery.
< Poprzedni   Następny >
kontakt
Zespół Szkół w Pasłęku
ul. Zwycięstwa 28
14-400 Pasłęk
tel.fax.(0-55)248-10-61


Rok dla Niepodległej
Facebook
 Zespół Szkół w Pasłęku na Facebooku
Librus
Uczestniczymy
Polecamy
Losowy obraz
Imieniny
5 Marca 2021
Piątek
Imieniny obchodzą:
Adrian, Adrianna,
Fryderyk, Jan,
Pakosław, Pakosz,
Wacław, Wacława
Do końca roku zostało 302 dni.