header image
AKTUALNOŚCI
Kolejny projekt Unijny w Zespole Szkół w Pasłęku Drukuj
5 stycznia 2009r. w Zespole Szkół w Pasłęku rozpoczęła się realizacja kolejnego projektu Unijnego pt. "Nabycie umiejętności poszukiwania pracy przez uczniów szkół zawodowych na polskim i europejskim rynku pracy". Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2. Podniesienia atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Celami projektu są wykształcenie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, rozpoznawania oczekiwań rynku, nabycie świadomości kształcenia się przez całe życie i dostosowania kwalifikacji do potrzeb rynku pracy.
 W projekcie weźmie udział 30 uczniów z klas I ZSZ oraz II i III TH. Udział w projekcie umożliwi uczestnikom między innymi naukę efektywnego poszukiwania informacji o funkcjonowaniu rynku pracy z wykorzystaniem nowych technologii informacyjnych, Internetu i e-learningu, ocenę własnych możliwości , nabycie umiejętności racjonalnego zarządzania swoim czasem oraz budowanie poczucia odpowiedzialności za swój rozwój. Projekt będzie realizowany przez II semestr roku szkolnego 2008/2009. Każdy uczestnik zajęć opracuje "Przewodnik absolwenta po rynku pracy" który weźmie udział w konkursie. Na trzech zwycięzców konkursu będą czekały atrakcyjne nagrody rzeczowe w formie sprzętu elektronicznego, sportowo turystycznego i w formie książkowej. Najlepszy przewodnik zostanie wydany w formie broszury i będzie materiałem szkoleniowym podczas międzyszkolnej konferencji pod nazwą "Moje miejsce na polskim i europejskim rynku pracy", która będzie punktem kulminacyjnym projektu.
W ramach zajęć odbędą się wyjazdy edukacyjne do: Inkubatora Przedsiębiorczości w Elblągu, Urzędu Pracy w Olsztynie, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gdańsku oraz odbędą się spotkania z potencjalnymi pracodawcami i doradcą EURESU. Ponadto każdy uczeń otrzyma materiały potrzebne do zajęć typu długopis, zeszyt, segregator, płyty CD.
Projekt wspiera uczniów szkół zawodowych, którzy w niedalekiej przyszłości zostaną absolwentami reprezentującymi podaż na rynku pracy i będą musieli sprostać oczekiwaniom pracodawców. Projekt zapewni tym uczniom dostosowanie się do wymogów rynku oraz poprawi perspektywę dalszej edukacji lub kariery zawodowej.
< Poprzedni   Następny >
kontakt
Zespół Szkół w Pasłęku
ul. Zwycięstwa 28
14-400 Pasłęk
tel.fax.(0-55)248-10-61


Rok dla Niepodległej
Facebook
 Zespół Szkół w Pasłęku na Facebooku
Librus
Uczestniczymy
Polecamy
Losowy obraz
Imieniny
31 Maja 2020
Niedziela
Imieniny obchodzą:
Aniela, Bożysława,
Ernesta, Ernestyna,
Feliks, Petronela,
Petronia,
Petroniusz, Teodor
Do końca roku zostało 215 dni.