header image
Aktualności arrow Technikum nr 1 arrow Technik logistyk arrow Opis kierunku kształcenia
Opis kierunku kształcenia Drukuj
środa, 25 luty 2015
Pożądane cechy kandydata do zawodu to:
umiejętność komunikowania się i współpracy, podejmowania szybkich decyzji, podzielność i koncentracja, dokładność, odporność na stres.
Umiejętności absolwenta:
obsługa zintegrowanych systemów informatycznych w logistyce, aranżowanie łańcucha dostaw w logistyce, prezentowanie działalności marketingowej na rynku usług logistycznych, wymiana dokumentów drogą elektroniczną i w sieci teletransmisji danych, prowadzenie rozliczeń ze spedytorami oraz klientami krajowymi i zagranicznymi, organizowanie zaopatrzenia, magazynowania, transportu, dystrybucji.
Możliwość podjęcia pracy: w działach logistyki wszystkich firm oraz w jednostkach samorządu terytorialnego na stanowiskach specjalisty ds. sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję, logistyki miejskich usług infrastrukturalnych, planowania produkcji i zapasów, gospodarki materiałowej, transportu wewnętrznego, opakowań, gospodarki odpadami.
Uczniowie w klasie trzeciej odbywają praktykę zawodową w przedsiębiorstwach: przemysłowych, handlowych, usługowych, transportowo-spedycyjnych, w jednostkach samorządu terytorialnego.
Klasa, w której kształcenie odbywa się w zawodzie technik logistyk kształci umiejętności planowania i organizowania zadań logistycznych w zakresie różnorodnych środków transportu, przygotowuje do prowadzenia działalności gospodarczej z zakresu logistyki, spedycji krajowej i międzynarodowej, przygotowuje do uzyskania Certyfikatu w ramach Europejskiego Systemu Certyfikacji Logistyków w Polsce.
Szkoła organizuje dla uczniów wyjazdy edukacyjne m.in. do: Grupy Lotos w Gdańsku, Portu w Gdyni, Wyższej Szkoły Logistycznej w Poznaniu, Agencji Celnej, Agencji Morskiej.
Uczniowie mają możliwość poszerzania wiedzy i umiejętności logistycznej poprzez udział w Olimpiadzie Logistycznej, która jest organizowana przy współpracy z WSL w Poznaniu oraz wielu innych szkolnych konkursach logistycznych.
Kształcenie odbywa się w cyklu czteroletnim z rozszerzeniem języka obcego do wyboru: angielski, niemiecki. Uczeń zdaje trzy egzaminy kwalifikacyjne:
1.    Kwalifikacja A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji  w procesach produkcji, dystrybucji  i magazynowania - egzamin z tej kwalifikacji odbywa się po ukończeniu klasy drugiej.
Wiodące przedmioty zawodowe w ramach tej kwalifikacji to m.in.:
•    logistyka w procesach produkcji,
•    zapasy i magazynowanie,
•    dystrybucja,
•    przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce rynkowej.
W ramach tej kwalifikacji  uczeń:  dobiera sposób zaopatrzenia materiałowego do systemu produkcyjnego, dobiera systemy informatyczne do formy organizacji procesu produkcji, sporządza dokumenty dotyczące przepływów produkcyjnych, dobiera system zamawiania towarów do organizacji pracy w magazynie i zlecenia klienta, dobiera urządzenia do transportowych czynności magazynowych, dobiera kanał dystrybucji do przyjętej strategii, stosuje systemy informatyczne w procesie dystrybucji produktów.

2.    Kwalifikacja A.31.  Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych - egzamin z tej kwalifikacji odbywa się po ukończeniu klasy trzeciej.
Wiodące przedmioty zawodowe w ramach tej kwalifikacji  to m.in.:
•    procesy transportowe,
•    usługi transportowo-spedycyjne,
•    logistyka zaopatrzenia i produkcji,
•    planowanie produkcji i dystrybucji.
 W ramach tej kwalifikacji uczeń: stosuje przepisy prawa dotyczące transportu i obrotu handlowego, stosuje międzynarodowe standardy identyfikacji ładunków i wymiany danych, ustala cenę usługi transportowej, określa zadania transportowe, dobiera środki techniczne i technologie przeładunkowe w transporcie międzygałęziowym.

3.    Kwalifikacja A.33.  Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych i administracyjnych- egzamin z tej kwalifikacji odbywa się po pierwszym semestrze klasy czwartej.
Wiodące przedmioty zawodowe w ramach tej kwalifikacji  to m.in.:
•    obsługa jednostek zewnętrznych,
•    planowanie przepływu zasobów i informacji;
•         logistyka w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.
    W ramach tej kwalifikacji uczeń:  rozróżnia zadania poszczególnych jednostek gospodarczych, organizuje przepływ zasobów i informacji pomiędzy komórkami struktury organizacyjnej zgodnie z zasadami funkcjonowania jednostek gospodarczych, przestrzega zasad gospodarki odpadami w ramach jednostki gospodarczej, rozróżnia rodzaje i systemy transportu miejskiego, przestrzega zasad logistycznej obsługi imprez masowych, przestrzega zasad gospodarowania odpadami.

Po zdaniu egzaminów z trzech kwalifikacji absolwenci uzyskują tytuł technik logistyk, który otwiera drogę do dalszej nauki w zawodzie lub do zatrudnienia w obiektach logistycznych w Polsce i za granicą.

kontakt
Zespół Szkół w Pasłęku
ul. Zwycięstwa 28
14-400 Pasłęk
tel.fax.(0-55)248-10-61


Rok dla Niepodległej
Facebook
 Zespół Szkół w Pasłęku na Facebooku
Librus
Uczestniczymy
Polecamy
Losowy obraz
Imieniny
4 Kwietnia 2020
Sobota
Imieniny obchodzą:
Ambroży, Bazyli,
Benedykt, Izydor,
Wacław, Wacława,
Zdzimir
Do końca roku zostało 272 dni.