JEDZIEMY NA STAŻ ZA GRANICĘ!

 Zespół Szkół w Pasłęku zakończył rekrutację uczniów klas drugich i trzecich technikum do udziału w stażach zagranicznych w zawodach technik logistyk, technik hotelarstwa i technik reklamy w ramach projektu „Zagraniczne doświadczenie kluczem do sukcesu” programu Erasmus+ w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe.

 Komisja Rekrutacyjna na podstawie regulaminu projektu zakwalifikowała 30 uczniów, których podzielono na trzy dziesięcioosobowe grupy wyjazdowe. Pierwsza grupa już 1 maja tego roku wyjedzie na staż zagraniczny do miejscowości Setúbal w Portugalii, druga grupa i trzecia grupa uczniów wyjedzie na przełomie września i października do Salonik w Grecji oraz Sewilli w Hiszpanii. Cieszy nas również fakt, że do mobilności zakwalifikowało się także 6 nauczycieli języków obcych i przedmiotów zawodowych, którzy wyjadą w październiku na szkolenia językowe i obserwacje pracy. Wszyscy uczniowie, którzy zostaną objęci wsparciem, będą mieli odpowiednie przygotowanie organizacyjne, językowe, kulturowe i zawodowe. Pobyt w państwach partnerskich będzie skutkował nie tylko odbyciem stażu u konkretnych pracodawców, ale także okazją do poznania języka narodowego, zwyczajów oraz dziedzictwa kulturowego tych państw. Zatem przygotowania do wyjazdów trwają, a niezbędnej pomocy udziela nam zespół partnerski euroMi

   info: ZS