Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2021/2022

Przewodnicząca:

Justyna Tomaszewska 
kl. III TB

Zastępca:

Karolina Perzenowska
kl. III TB

Skarbnik:

Maja Krawczyk
kl. III C LO

Członkowie samorządu:

Michalina Kosowska I A LO
Amelia Rudek I B LO

Opiekun Samorządu Uczniowskiego:

mgr Tadeusz Gębarowski