Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2021/2022

Przewodnicząca:

Amekia Rudek
kl. II B

Zastępca:

Sara Przystasz
kl. III B

Skarbnik:

Amelia Klimczak
kl. III C LO

Członkowie samorządu:

Klaudia Kuchta, Hubert Sierocki

Julia Brzezińska III BS

Opiekun Samorządu Uczniowskiego:

mgr Monika Kozakiewicz