Dokumentacja zawodowa

Zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, odbywanego w formie nauki zawodu między pracodawcą a młodocianym, może odbywać się za pośrednictwem organizacji rzemieślniczej- wówczas ta organizacja dostarcza do szkoły „Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego” wraz z wymaganymi „Załącznikami”.

Niezrzeszony pracodawca powinien osobiście zadbać o sporządzenie odpowiedniej umowy z pracownikiem młodocianym wraz z załącznikami . Po zawarciu w/w umowy pracodawca dostarcza do szkoły:
- jeden egzemplarz „Umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego”,
- załącznik nr 1 „Ustalenia pracodawcy z dyrektorem szkoły na podstawie art.120 a ust.2 Ustawy Prawo Oświatowe”,
- załącznik nr 2 „Oświadczenie osoby prowadzącej praktyczną naukę zawodu wynikające z art. 120 ust. 3a Ustawy Prawo Oświatowe”,
- załącznik nr 3 klauzula informacyjna danych osobowych",
- kopie dokumentów stwierdzających kwalifikacje zawodowe i przygotowanie pedagogiczne uprawniające do szkolenia,
- podpisuje porozumienie o współpracy w sprawie monitorowania realizacji programu nauczania zawodu

 

Dokumenty praktycznej nauki zawodu

1. Zaświadczenie o przyjęciu na praktykę /pobierz doc./

2. Wzór umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego 2019r. /pobierz doc./

3. Zał. nr 1 ustalenia art. 120 Prawa Oświatowego /pobierz doc./

4. Zał. nr 2 oświadczenie o niekaralności /pobierz doc./

5. Zał. nr 3 informacja o ochronie danych /pobierz pdf./

6. Dzienniczek praktycznej nauki zawodu /pobierz doc./ /pobierz pdf./