Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. MATURA

MATURA

O egzaminie
Egzamin maturalny w formule 2023
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/o-egzaminie/
Egzamin maturalny w formule 2015
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2015/o-egzaminie/
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Informatory
Egzamin maturalny w formule 2023
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/informatory/
Egzamin maturalny w formule 2015
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2015/informatory/
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Informacja o opłatach za egzamin maturalny w roku szkolnym
2022/2023
Plik    
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Materiały i przybory pomocnicze
Plik    
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku
szkolnym 2022/2023
Plik    
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dostosowanie warunków i form zdawania egzaminu maturalnego
Maturzyści posiadający specjalne potrzeby edukacyjne mogą ubiegać
się o dostosowanie warunków i form zdawania egzaminu maturalnego.
Szczegółowe informacje zawiera Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych sposobów
dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w
roku szkolnym 2022/2023.
Plik    

Autor: info: ZS