Technikum

HARMONOGRAM EGZ. ZAWODOWYCH W TECHNIKUM Lato 2023

Termin

egzaminu

Godz.

sala

czas egz./

kwalifikacja

Klasa/zawód

01.06.2023r.

czwartek

  1. Praktyczny

9.00

11

150 min./HGT.03

II TA - 11 os. tech. hotelarstwa

 

9.00

9

120min/ SPL.01

III TB - 16 os. Technik logistyk

13.00

11

120 min./SPL.04

IV TB - 2 os. tech. Logistyk (poprawki)

 

02.06.2023r.

piątek

E.pisemny

 

8.30

203

60 min./PGF.07

II TA - 8 osób Tech. Reklamy

11.00

203

60 min./PGF.07

60 min. PGF.08

II TA - 8 osób Tech. Reklamy

1 os. Poprawka - PGF.08

05.06.2023r.

poniedziałek

E.pisemny

8.30

203

60 min./HGT.03

II TA - 7 osób Tech. hotelarstwa

11.00

203

60 min./ PGF.07

60 min./HGT.03

60 min.HGT.06

II TA - 2 osoby Tech. Reklamy - PGF.07

+ 4 osoby tech hotelarstwa HGT.03

1 os. Poprawka HGT.06

06.06.2023r.

wtorek

E.pisemny

8.30

203

60 min./SPL.01

III TB - 8 osób Tech. Logistyk

 

11.00

203

60 min./ SPL.01

III TB - 8 osób Tech. logistyk

 

12.06.2023r.

poniedziałek

E.praktyczny

8.00

203

180 min./PGF.07

 

II TA - 6 os. tech. reklamy

2 os. tech. reklamy popr.

13.06.2023r.

wtorek

E.praktyczny

8.00

201

180 min./PGF.07

180 min/ PGF.08

II TA - 5 os. tech reklamy +

2 os. tech reklamy poprawka PGF.07

1 os. Poprawka PGF.08

8.00

203

180 min/ PGF.07

II TA - 7 os. tech. reklamy

IV TD- 1 os. tech. reklamy popr.