Technikum

HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH ZIMA 2023

 

Termin

egzaminu

Godz.

sala

czas egz./

kwalifikacja

Klasa/zawód

9.01.2023r.

Poniedziałek

E. Praktyczny

9.00

5a

120 min./ SPL.01

150 min./HGT.03

IV TB - 1 os. tech. logistyk

III TA -2 os. tech. hotelar. - popra.

 

13.00

25

120 min./SPL.04

IV TB - 1 os tech. Logistyk

 

13.00

9

120 min./SPL.04

IV TB - 21 os. tech. Logistyk

 

13.00

5a

150 min./HGT.06

120 min./AU.32

IV TA - 9 os. tech hotelarstwa

poprawka - 1 os. tech. Logistyk

 

10.01.2023r.

Wtorek

E.pisemny

 

 

8.30

203

60 min./SPL.04

60 min./HAN.01

IV TB - 11 os. tech. logistyk

Poprawka-1 os. Sprzedawca

 

10.30

203

60 min./SPL.04

60 min./HGT.02

IV TB - 11 os. tech. logistyk

Poprawka - 1 os. kucharz 

 

12.00

5a

60 min./AU.32,

60min./ EE.05

Poprawka - 1 os. tech. logistyk

Poprawka - 1 os. elektryk

 

11.01.2023r.

Środa

E.pisemny

8.30

203

60 min./HGT.06

60min./HGT.03

IV TA - tech. hotelarstwa

III TA - 1os. tech. hot. - popr.

 

11.30

203

60 min./PGF.08

60 min./ PGF.07

IV TA - tech. reklamy

III TB -  2 os. tech. rekl. - popr.

 

17.01.2023r.

Wtorek

E.praktyczny

8.00

203

180 min./PGF.08

180 min/ PGF.07

IV TA - 4 os.  tech. reklamy

IIITB- 5 os.tech.reklamy- popr.

 

8.00

201

180 min./PGF.08

IV TA - 9 os. tech reklamy