WYNIKI EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

  W styczniu 2024 do egzaminów zawodowych w Zespole Szkół  w Pasłęku  przystąpiło 43 uczniów Technikum kształcących się w zawodach technik hotelarstwa, technik logistyk i technik reklamy.

9 kwietnia uczniowie Technikum otrzymali certyfikaty kwalifikacji zawodowej.

Wyniki egzaminów są rewelacyjne!

 Najwyższa zdawalność jest w zawodzie technik hotelarstwa i wynosi 100%, i jest wyższa od wojewódzkiej, która wynosi 97%, oraz krajowej 92%.  Najwyższe noty tj. powyżej 95% uzyskali: Klaudia Dawnorowicz,  Wiktoria Kowzan, Julia Jarka, Weronika Kołodziejczyk, Natalia Pyłypeć i Weronika Chałupa.

 W zawodzie technik logistyk zdawalność wynosi 85,7% i jest wyższa od  zdawalności wojewódzkiej 84% i porównywalna do krajowej, która wynosi 86%. Na szczególne wyróżnienie zasługują uczniowie, którzy uzyskali wyniki powyżej 90 % , są to: Adrian Bajgot, Julia Październik, Karol Strzykała, Maciej Majorczyk, Tomasz Chwoszcz i Hubert Sierocki.

W zawodzie technik reklamy zdawalność wynosi 66,6%. Najwyższe wyniki powyżej 86% uzyskali: Jakub Pawłyk i Klara Szypluk.

Wszystkim uczniom i nauczycielom przygotowującym do egzaminów – GRATULUJEMY !