„Służby Edukują, Uczniowie Ratują”

„Służby Edukują, Uczniowie Ratują” pod takim hasłem uczniowie klas mundurowych oraz wolontariusze z Zespołu Szkół w Pasłęku przygotowali spotkanie w dniu 22 lutego 2024 dla młodszych kolegów z klas podstawowych. Inicjatorami tego wydarzenia byli nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa Pan Tadeusz Gębarowski oraz Ks. Daniel Pałkowski, a patronat nad naszym wydarzeniem objął Starosta Elbląski.

Na spotkanie zostali zaproszeni uczniowie szkół podstawowych wraz z opiekunami (SP nr 1, SP nr 3, SP Zielonka Pasłęcka, SP Węzina, SP Słobity i SP Wilczęta). Pierwszym punktem spotkania było powitanie zaproszonych gości przez Panią Dyrektor Elżbietę Wasiuk. Dalszy etap naszego spotkania poprowadziła Amelka
Rudek, która zapowiadała zaproszonych prelegentów z poszczególnych służb mundurowych: Państwowej Straży Pożarnej (Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 3: Młodszy Brygadier Dowódca Paweł Raczewski, Starszy Aspirant Z-ca Dowódcy Adam Krasiński, Dowódca Zastępu Adrian Olbryś, Dowódca Zastępu Dariusz Dudycz, Młodszy Ratownik, kierowca Adrian Bąk), Policji (Komisariat Policji w Pasłęku: Starszy Aspirant Karol Paluch, Aspirant
Sztabowy Piotr Pawlikowski), Ratownictwa Medycznego (Ratownik Medyczny Konrad Kalinowski) oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Mariance (druh Sławomir Mackiewicz i druh Mateusz Graw). Po wygłoszonych prelekcjach na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa, odbyła się krótka przerwa, w trakcie której uczniowie mieli okazję spożyć słodkie przekąski oraz napoje. Po wznowieniu zajęć, uczniowie należący do klas mundurowych zaangażowali się w pomoc młodszym kolegom w organizacji grup. Następnie rozpoczęły się mini warsztaty z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz prezentacje umundurowania bojowego
Straży Pożarnej i Policji. Na zakończenie naszego spotkania Pani Dyrektor Podziękowała naszym prelegentom oraz przybyłym uczniom szkół podstawowych i zaprosiła do dalszej współpracy.